Kristiansund Ap om sparingen i Kristiansund kommune

Av
DEL

LeserbrevPolitikere og administrasjon, tillitsvalgte og ansatte i Kristiansund kommune har en krevende tid foran seg med å finne en god balanse mellom inntektene våre og hvilket tjenestenivå vi skal ha for våre innbyggere. I romjula vedtok bystyret å gjøre nettopp dette; bruke 3 år fram til 2022 for å finne denne balansen, og samtidig var vi tydelige på at tiltakene i minst mulig grad skal ramme våre innbyggere og ingen tjenester som er lovpålagte skal røres. I løpet av disse tre årene skal vi spare 60 millioner kr fordelt på alle tjenesteområder i kommunen; rammen ble fordelt med følgende nøkkel pr. år: 14,6 millioner på helse og omsorg, 3,3 millioner på sentraladministrasjon, tekniske tjenester og kultur/næring, 1 millioner på barnehage og 1 millioner på skole. Dette innebærer reduksjoner i stillinger som i hovedsak reduseres gjennom naturlig avgang, jobbskifte og mindre innleie av vikarer.

Kommunens driftsbudsjett er på vel på 1,3 milliarder kr pr. år der 677 millioner brukes på helse og omsorg.

Våre prioriteringer i prosessen er å ha fokus på de områdene vi mener spesielt bør skjermes. Dette er f.eks. tjenester som gjør oss i stand til å gi tidlig hjelp når dette er nødvendig- vi vil bruke penger på å forebygge, ikke reparere. Vi har en ambisjon om at halvparten av kommunens barnehager skal være i offentlig regi, og vi ønsker dette tilbudet også skal finnes på Goma. Vi vil verne om de som ikke klarer å protestere, våre unge og eldre som er psykisk syke, eller som er født med, eller har en funksjonsnedsettelse og trenger varig tilrettelagt tilbud. Vi vil at skolebarn – og ungdommene våre som trenger en helsesykepleier å snakke med skal ha det tilbudet. Vi vil ikke at våre eldre på sykehjem skal måtte flytte ut av kommunen sin når de trenger en sykehjemsplass, og vi vil at de som har behov for hjemmesykepleie skal få den hjelpa de trenger.

Kristiansund Arbeiderparti har følgende endringer ifht rådmannens innstilling;

På område barnehage: Vi foreslår å opprettholde Røsslyngveien barnehage.

På område grunnskole: Vi foreslår å ikke samlokalisere små – og mellomtrinn.

Vi vil beholde nivået i skolehelsetjenesten og opprettholde helsesykepleier som er foreslått fjernet

På område sykehjem: Vi foreslår å opprettholde 12 sykehjemsplasser som ble forslått fjernet av sparegruppen. Vi ønsker en gjennomgang av vedtakstimer og halvere antallet som er foreslått tatt bort.

Vi vil opprettholde tilbudet Rask psykisk helsehjelp.

På område Bo – og habiliteringstjeneste: Vi ønsker å halvere foreslåtte kutt på vedtakstimer

Vi vil ikke privatisere hjelpemiddelsentralen, felleskjøkkenet eller fellesvaskeriet.

Vi håper de øvrige partiene som støtter vår retning er med på vårt forslag- dette vil styrke arbeidet framover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags