Spesialisthelsetjenesten til befolkningen må sikres

Ragnhild Helseth, gruppeleder Venstre

Ragnhild Helseth, gruppeleder Venstre Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er med tilfredshet jeg leser ordførers uttalelse om veien videre for å støtte opp om arbeidet med å realisere Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. I samme artikkel gir han også uttrykk for at vi må handle ut ifra den kjensgjerning at Sykehus for Nordmøre og Romsdal vil bli bygd på Hjelset.

Likeså understreker ordfører det viktige mulighetsrommet vi har med å utvikle samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette var som musikk i mine ører. Utallige ganger har Venstre sagt det samme.

Styret i Helse Møre og Romsdal greide å kjøre sykehussaken i grøfta gjennom sitt forslag om å legge ned fødetilbudet ved Kristiansund sykehus. Kampen for fødeavdelingen har det siste trekvart året tatt vår oppmerksomhet, og satt ny fart i debatten om foretaksmodellen som styringsmodell for sykehus.

Debatten om foretaksmodellen vil vi ta med oss videre til Venstre sentralt. Venstre var mot foretaksmodellen da den ble innført. Vi vil jobbe for er å minske avstanden mellom helsedepartementet med ministeren i spissen og sykehusene, og sikre større politisk innflytelse.

Lokalt må vi som folkevalgte nå legge om strategien fra å kjempe mot alt og alle til å bruke energien på å fremme løsninger som sikrer spesialisthelsetjenesten for befolkningen på Nordmøre.

Lokalt må vi ikke bli værende i grøfta styret i helseforetaket kjørte oss i. Som folkevalgt må vi komme oss opp på rett side av grøftekanten og se framover. Hva er det framtidas helsetjeneste skal være? Menneskene er de samme, teknologien er endret. Det er kanskje den største endringen.

Spesialisthelsetjenesten skal sikres. Hva vi benevner byggene er underordnet, det er hva de inneholder som betyr noe for oss. Hvilke helsetjenester vi får, er det som teller; at akuttberedskap er på plass, at våre kvinner får trygg oppfølging gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, at barna får hjelp når de blir syke, at kronikerne får oppfølging, at de eldre får hjelp. Hvordan spesialisthelsetjenesten skal bistå oss på alle disse områdene, det er innenfor rammen av hva ny teknologi gir muligheter for, hvilke faggrupper som trengs, og hvor og hvordan lokalene må være utformet.

Kristiansund og Nordmøres folkevalgte må velge som strategi å holde på planene slik de er bestemt på demokratisk vis da Nasjonal helse- og sykehusplan ble vedtatt av Stortinget i 2016. Om økonomi skulle bli utfordringen, da må vi heller kreve ytterligere finansiering fra staten. Det er her vi må sette inn støtet.

Tiden framover trenger samhandling. Samhandling mellom faggrupper, mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes tjenester, samhandling mellom kommune, region og stat, samhandling på tvers av politiske partier skal vi greie å komme i mål.

Samhandling er toveis. Vi sier ja til å fortsette realiseringen av SNR og DMS. Vårt krav tilbake er at fødeavdelingen og nødvendige støttefunksjoner ved Kristiansund sykehus opprettholdes til sykehus SNR står ferdig for innflytting på Hjelset.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags