Rødt Kristiansund krever redegjørelse om LAR

Stein Kristiansen på talerstolen i bystyret

Stein Kristiansen på talerstolen i bystyret Foto:

Av
DEL

LeserbrevNår menneskelig verdighet og solidaritet må knele for bunnlinja?

Vi har alle vært på et punkt i livet hvor det har vært vanskelig, vi kjenner alle noen i nær familie og vi har alle venner som har vært og er i en vanskelig livssituasjon. Vi vet også at vi ikke har noen garanti for at livet går etter en ryddig oppskrift. Da vi trenger støtte og gode profesjonelle støttepunkter for å få livet på rett kjøl. Vi lever i lokalsamfunn hvor dette har vært en tung bør å bære for mange, uten at det er grunn til å utbrodere dette.

Når jeg leser oppslaget om LAR-brukerne i TK må jeg innrømme at det som avdekkes vekker mildt sagt opprør i mitt sinn. Det må spørres om vi ser innsparinger, som faktisk setter liv og helse på spill og som er så nedverdigende at den nærmeste beskrivelse er at dette er nedverdigende på nederste del av skalaen. Jeg har et lønnlig håp om at flere også blir opprørt, og at både politikere og velgere får kunnskap om hva som faktisk er sannheten.

I februar i år ba RØDT KSU om at følgende protokollmerknad ble tatt inn i protokollen til bystyrets møte:
«LAR-brukernes situasjon i Kristiansund som følge av innsparingstiltak:
Fra 1. mars er LAR-brukerne i Kristiansund varslet om at de ikke kan avgi urinprøver (UP) ved den lokale urinkontrollavdelingen i Vågebakken. Dette er en direkte konsekvens av innsparingstiltak som skal gjennomføres i rustjenesten i KSU kommune.
LAR-brukerne blir henvist til sine fastleger for å avgi urinprøver, hvor det vil bli avkrevd egenandeler på kr 300,- når prøven skal avgis.
Det er ikke vurdert sosiale og økonomiske konsekvenser for LAR-brukerne.
De sosiale konsekvensene i forhold til personvernet er ikke vurdert. Av konsekvenser kan nevnes eksponering, stigmatisering og problematisering i en allerede utfordrende livssituasjon.
De økonomiske konsekvensene for LAR-brukerne er heller ikke vurdert. Omfanget av kostnader vil være store og vil bli belastet den enkelte, hvor mange allerede er i en presset økonomisk situasjon.
Konsekvensene av det planlagte innsparingstiltaket må utredes før det gjennomføres. Det er ikke ønskelig at LAR-brukerne blir presset ut i en vanskeligere situasjon enn den de allerede er i.
Opprettholdelse av støttepunkt og velferd for denne gruppen er en viktig oppgave for KSU kommune.»


Bl.a. ble det med denne protokolltilførselen som bakteppe orientert i Formannskapsmøte om hvordan situasjonen faktisk var for LAR-brukerne. I denne orientering ble byens politiske ledelse beroliget om at det ikke var noen grunn til uro.
Så langt jeg vet har verken Hovedutvalg helse eller Formannskap/Bystyre fått tilgang til opplysninger som sier noe som ikke kan oppfattes som noe annet enn en kritisk situasjon for flere av LAR-brukerne.
Fra RØDT KSU kreves det umiddelbart en redegjørelse for hvordan den faktiske situasjonen nå er for LAR-brukerne.
Tatt i betraktning av alle regulær møtevirksomhet er opphørt, bes det om at redegjørelsen sendes ut skriftlig til byens folkevalgte og til mediene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags