Norsk Forbund for Utvikklingshemmede – årsmøte for Kristiansund lokallag

Representanter fra det nye styret i Kristiansund Lokallag av NFU

Representanter fra det nye styret i Kristiansund Lokallag av NFU Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDa har Norsk Forbund for Utviklingshemmedes lokallag i Kristiansund avviklet sitt årsmøte. Som vanlig fikk vi låne Dale Aktivitetssenter og det var godt oppmøte da leder Øyvind Thiis ønsket velkommen. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i Kristiansund har i dag 62 medlemmer.

NFU er en menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemning og familiene deres. NFUs visjon er et samfunn for alle. Organisasjonens virksomhet bygger på at mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som ethvert annet menneske.

På kveldens årsmøte ble styremedlem Frank Karlsen valgt til møteleder og loset medlemmene utmerket gjennom møtet. Styremedlem Margareth Ulseth Solvik ble valgt til referent og var oppmerksomt på banen for å få avklart utydeligheter som dukket opp underveis. Dyktige folk! Leder Øyvind Thiis gikk gjennom årsmeldingen og selv om det i perioden ikke hadde vært noen medlemsmøter, har det vært mye aktivitet i foreningen. Styret har hatt sju møter, der arbeid og fokus har vært det kommunale budsjett, bolig, støttekontakt og fritidstilbud for våre, samt tjenester til demente.

NFU har representant i Kristiansund kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, et verv som styremedlem Helge Bolseth har innehatt i perioden. Representasjonsordningen for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktig for å sikre god brukerdeltakelse. Gjennom et godt fungerende råd kan en sikre seg at verdifull erfaringskompetanse systematisk blir spilt inn i tjenesteutvikling og planarbeidet i kommunen. Blant annet gjorde rådet i møte i november 2018 følgende viktige vedtak: «Følgende uttalelse legges fram for bystyret i forbindelse med deres endelige vedtak i saken 18.12.2018: «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppfordrer til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skjermes for inngrep i dagtilbud. At det fokuserer på stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen og kontinuitet i tilbudet både materielt- og personellmessig.»

NFU er organisert både med lokallag og fylkeslag og Bjørg Midtsæther Grødahl har vært lokalforeningens representant i Møre og Romsdal Fylkeslag som varamedlem og lokallagets leder Øyvind Thiis har sittet i fylkeslagets valgkomité. NFU-medlem Grete Reitan er godkjent likeperson av NFU. En likeperson driver aktivt overføring av personlig erfaring mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende, til hjelp, støtte og veiledning partene imellom. 

Etter noen avklaringer ble årsmeldingen godkjent, men det ble etterlyst mer informasjon til medlemmene i løpet av året. Det ble lagt fram egen årsmelding fra Støttegruppa i NFU. Denne gruppa har bestått av Ingeborg Enge og Kjell R Johansen og de har i årevis lagt ned en betydelig innsats for NFUs målgruppe. Margareth Ulseth Solvik takket for denne enestående innsatsen og overrakte vakre orkideer ved møtets slutt. Årsmøtet vedtok støttegruppas årsmelding, samt den framlagte regnskapsoversikten. Årsregnskapet til lokalforeningen ble godkjent og det viser seg at lokalforeningen har relativt godt med midler. Kanskje kan det komme godt med ettersom det i år er 50-års jubileum? Det blir noe det nye styret får ha idémyldring på, men alle medlemmer er sikkert velkommen med innspill her.

Valgkomiteen ved Bodil Hopmark Olsen la fram innstilling til nytt styre og det nye styret i Kristiansund Lokallag av NFU består av:

Leder: Øyvind Thiis. Styremedlemmer: Margareth Ulseth Solvik, Helge Bolseth, Annfrid Johansen, Aina Steen Fiskvik med varamedlemmene Bodil Telstø og Liv Fiskvik. Valgkomiteens Bodil Hopmark Olsen og Knut Kristoffersen fortsetter i sine verv til stor akklamasjon. Forretningsfører for lokallaget Knut Kristoffersen og revisor Knut Heggem ble behørig takket for sin innsats. Det nye styret skal velge utsendinger til fylkesårsmøtet i Molde, 6.–7. april, der tema er selvbestemmelse og vergemål, samt fokus på rettigheter da Norge den 28. april for andre gang skal høres i FNs menneskerettighetsråd om etterlevelse av menneskerettighetene.

Lokallagsleder Øyvind Thiis takket medlemmene for oppmøtet og ønsket velkommen til det åpne møtet om bo og habilitering, som fortsatte like rundt hjørnet – i hallen utenfor møterommet på Dale Aktivitetssenter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags