Alle som kjenner til idretten i Kristiansund vet at de fleste lag har egne, anlegg. Jeg kan nevne Dahle, Frei, Braatt, CFK, KBK, Nordlandet, KAK m.fl. Mange av disse får flere hundretusener og noen får millioner, i støtte fra Kristiansund Kommunen. Det har i alle år vært med og bidratt og lagt til rette for at lagene skal utvikle seg i den retning klubbene ønsker å gå. Vi kan nevne den siste store investeringen: skøytehall til mange titallsmillioner.

KAK kommer med to fantastiske ideer om å videreutvikle idrettsplassen og området rundt med Fløya barnehage til en arena for funksjonshemmede og barnefamilier. Dette skal være et lavterskeltilbud. Deres andre fantastiske prosjekt «alle skal med» er helt unikt i Norge. Dette er et tredelt prosjekt, med leksehjelp, kosthold og fysisk fostring. Dette er til de mellom 350 og 400 barna som lever under fattigdomsgrensen i Kristiansund, ref BUFDIR. Det at KAK ønsker å være et supplement, til NAV, barnevernet, skole og nå ut til de barna som lever under fattigdom grensen i Kristiansund, er helt fantastisk. Det er faktisk barn som ikke har undertøy, deodoranter, og håndduker. Det er barn som blir ekskludert fra fritidsaktiviteter på grunn av familiens økonomi.

At KAK ønsker å starte med leksehjelp og bruke pensjonerte lærere og skoleelever fra videregående er jo fantastisk. At KAK ønsker å starte opp med kosthold til denne gruppen er fantastisk, sammen med fysisk fostring. At menighetsrådet har sagt ja til å være med i prosjektet er fantastisk, at KAK sin søknad har gått gjennom nåløyet til Norges idrettsforbund og videre til Ekstrastiftelsen er fantastisk. Det er kun 21 lag i hele Norge som har gått gjennom dette nåløyet. At KAK ønsker å bygge alt dette rundt idrett er fantastisk!

Så kommer det til oss politikere og våre byråkrater som ikke er fantastiske: Vi var på et møte der det var representanter fra alle partier samlet i KAK-lokalet. De fleste partier ønsket prosjektet velkommen og var kjempepositive, men AP og samarbeidspartiet H var svært lunken til prosjektet. Her prøver de å drepe et fantastiske initiativ fra frivilligheten, med KAK i spissen, sammen med en rekke samarbeidspartnere. Hva er det de ber om, jo å få overta idrettsplassen og Fløya barnehage på lik linje som andre lag i Kristiansund har fått. De stiller Fløya barnehage og salget av idrettsplassen foran kampen mot barnefattigdommen.

Da stiller jeg meg det store spørsmålet, hvorfor skal enkelte partier prøve å stoppe kampen mot barnefattigdom i Kristiansund? Er det i kroner og øre dette skal måles i, eller er det fordi dette tema er så skambelagt, eller er det fordi dere ikke bryr dere?

Når rådmannen går ut på bestilling og desperasjon og ønsker krisesenteret i Fløya barnehage, så er dette til å ta motet fra alle og enhver. Hvem er på krisesenter? Jo desperate kvinner og barn gjerne i flukt fra sin dårlige halvdel. Og hvem husker ikke drapet utenfor politistasjonen i Kristiansund i 2002! Og hvordan skal man beskytte de som har søkt tilflukt på krisesenteret? Et krisesenter må ligge tre etasjer over bakkenivå. Og vi vet at flere barnehager vil bli nedlagt i Kristiansund for å samle disse til store enheter. Å komme med slike forslag er helt sjokkerende. Jeg har sagt det før og sier det igjen, vi må ikke drepe gode initiativ som kommer her i byen, vi må heller dyrke fram gode initiativ istedenfor å ta motet fra dem som virkelig ønsker byens beste og se framover.

Kristiansund kommune fikk lokale utviklingsmidler til bruk i kampen mot barnefattigdom fra fylket i 2015, disse greide ikke kommunen og bruke opp. Dette er rådmannen sitt ansvar, han bør heller ha fokus på å utvikle istedenfor å ødelegge gode initiativ. Disse midlene må det søkes fylket om å få sette på fond. Dette er direkte uansvarlig, når vi vet at hver dag så går det flere hundre barn og unge og sliter med fattigdom i Kristiansund. Men temaet er skambelagt. Vi må huske på at vi alle som bor i Kristiansund og spesielt vi som er folkevalgte, må gå foran og faktisk gjøre noe med det.

Vi bør alle sammen stå bak et slikt fantastisk prosjekt. Og helt til slutt: alle lag og organisasjoner i Kristiansund skal ha like muligheter til å drive både idrettslig og samfunnsnyttig arbeid for barn og unge i den fantastiske byen vår! Jeg håper dere velgere legger merke til hva det enkelte parti har som sine verdier fram til valget 2019.