Ansettelsesstopp?

Av
DEL

LeserbrevHar i et knapt år fått høre at Kristiansund kommune skal spare, og sist nå at pengene brukes feil.

Det ble innført ansettelsesstopp i kommunen. Samtidig har vi vært vitne til at adm. har eset ut.

Når jeg nå kom over en utlysning for å styrke den digitale tjenesten ble jeg noe forundret.

I kommentarfeltet som fulgte fikk vi plutselig ei forklaring på at det gjaldt innen de etater hvor en senere kunne stå i fare for at en måtte si opp ansatte.

For dem som befinner seg på det planet som «betjener» byens innbyggere, som har behov for menneskelig tilstedeværelse og bistand, fortoner dette seg noe merkelig.

Vi er vitne til og merker at det ved flere avdelinger mangler ansettelser som utgjør flere årsverk.

For å bøte på dette skal det tas stillinger fra dagtilbud og fylle «hulrommene» i boliger.

Sykefraværet er veldig høyt og i mange tilfeller er det arbeids (jobb) relatert. Dette skal ned for det kan/vil kommunen spare svært mye på. Selvfølgelig vil den det.

MEN. Er dette veien gå? Med økt digitalisering kreves det opplæring og tid til å gjennomføre dette.

Skal våre tjenester i framtiden bli så digitalisert at direkte arbeid med tjenestemottakerne våre blir overflødig?

Det står mer og mer klart for meg at de ansatte i Kristiansund kommune snakker og tenker helt ulike «språk» etter hvor man befinner seg i hierarkiet. Ikke ser det ut for å hjelpe at en forklarer konsekvenser for de ulike ståsted heller. Da befinner man seg raskt på to planeter.

Hvordan vil vi at en kommune skal være? Hvilke tjenester skal vi yte? Til hvem?

At det bærer helt galt av sted er det ingen tvil om. Og det er tjenestemottakerne innen skole, barnehage, helse- og omsorg (yngre/eldre) som blir taperne.

De er avhengig av at det er stabile personer til stede. Ikke effektive digitaliserte som skal fylle hullrommene for å spare mest mulig.

Jeg ønsker meg en gjennomgang av samtlige stillinger fra øverste hold og se på behovet for, lovpålagthet og hva disse ansatte i dem utfører av arbeid som har avgjørende betydning for byens befolkning.

Ut fra forklaringa fra leder i SP er vi på vei inn i en tilværelse hvor tilbudet til de som trenger det mest forvitres mer og mer.

Denne utvikling må stoppes. NÅ!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags