Plassering av ny brannstasjon

Av
DEL

Leserbrev
Det ser ut til at bystyret er i ferd med å skrote planer om byutvikling av Goma sentrum og fagmiljøets ønske om en brannstasjon nær sjøen. Jeg vil her ikke uttale meg om sentrumsutviklingen av Goma utover at gamle Goma skole utgjør en brannrisiko som kan medføre større skader på broa og vannforsyningen.
Jeg skal la være å kommentere andres innlegg, men vil komme med noen fakta som synes å være forbigått. Fakta fra fagmiljøet (brannsjefen og hans mannskap) som begrunner sitt ønske om plassering av brannstasjonen som gjør dem bedre i stand til å redde flest mulig liv.
Ser man på statistikken for antall branner, er denne relativt lav og stabil. Ved brannutrykning er det nesten utelukkende snakk om å redde verdier, svært sjeldent mennesker. For å dekke disse hendelsene kan en plassering på Løkkemyra være OK.
Det er imidlertid ikke her brann- og redningsvesenet (NIBR) redder flest liv. Vi må ikke glemme at vi bor på øyer, vi er omflødd og man må forstå at den største faren for at liv går tapt er på sjøen. Hvert år redder NIBR 1–2 personer som har hoppet eller falt ut fra en bro, ei kai eller fra et berg. I løpet av året er det mellom 15 til 20 utrykninger der NIBR blir tilkalt for å bistå politi og ambulanse. I motsetning til brann, medfører ikke dette store avisoverskrifter.

«Stille oppdrag»

En svært stor del av brannmannskapets øvelser er fokusert på sjøredning. Ved hjelp av bl.a. stoppeklokke finslipes prosedyrene for at mannskapet skal komme forulykkede raskest mulig til unnsetning. Folk flest er ikke informert om disse livsviktige oppgavene, som ofte utføres «i det stille».
Det satses stort på øvelsene fordi de vet av erfaring at det nytter, de redder liv. Nå vil sannsynligvis politikerne sette en stor strek over det hele. De ser bort fra fagfolks vurderinger for å redde liv når det haster som mest. Fakta om at selvmordstanker hos ungdom er sterkt stigende, og at ovenfor nevnte scenario er veldig aktuelle i så henseende, blir oversett. Ved sjøredning teller sekundene.
Fra brannstasjonen på Goma vil de være i redningsbåten innen svært få minutter og sjansen for å redde liv er absolutt til stede. Skal de dra fra Løkkemyra, vet både NIBR og de andre nødetatene hva som kan bli utfallet i de fleste tilfellene.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags