Selvstendig sammen

Av
DEL

LeserbrevDette med å være selvstendig kan man si om mange sider av livet, vi vil være og vi er selvstendig på den ene og den andre måten, det er i stort ett gode.

Vi i Møre og Romsdal er også selvstendige og samarbeidende og næringsdrivende, i mange små og mellomstore bedrifter.

Om lag 80 prosent av norske bedrifter har under fem ansatte. Disse bidrar med avgjørende verdiskaping for landet, og det er viktig med gode rammebetingelser som gir denne typen virksomheter muligheter til å overleve og vokse. Småbedriftene er en viktig kilde til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv.

KrF vil gi gode vilkår for å starte egen virksomhet, og stimulere til innovasjon og utvikling ved å styrke Forskningsrådets ordninger, herunder BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) og SkatteFUNN. SkatteFUNN-ordningen bør utvides til også å gjelde bedrifter som er organisert som delt ansvar (DA) og enkeltpersonforetak (ENK). SkatteFUNN gir skattefradrag på 18–20 prosent for kostnader til FoU.

Samtidig er det et mål å utvikle ordninger som enda bedre stimulerer FoU i de aller minste bedriftene. KrF mener det er viktig at det er tilstrekkelig med såkornfond som bidrar med kapital i oppstartsfasen og at Innovasjon Norges virkemidler er innrettet slik at de svarer på behovene i næringslivet.

Selvstendige næringsdrivende og de som starter egen bedrift må sikres bedre sosiale rettigheter, blant annet med tanke på sykelønn, fødselspermisjon og gode løsninger for omsorg for egne barn.

Overskriften er selvstendig sammen!

Stem på KRF kandidater lokalt og KRF til Fylkesvalget 9 September.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags