Politisk regnskap – del 2

Henny Marit Turøy, listekandidat Tingvoll KrF.

Henny Marit Turøy, listekandidat Tingvoll KrF. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHer kommer DEL 2 i serien av leserinnlegg hvor Tingvoll KrF oppsummerer noe av det vi har fått til den siste 4-årsperioden, på tross av at vi havnet i opposisjon! Dette er saker hvor KrF har vært initiativtaker og arkitekt for nye vedtak, der vi i sannhet kan si at vi har utgjort en forskjell!

ARBEIDSMILJØ

De første sakene jeg vil nevne, er de som handler om verdier, etiske retningslinjer og ledelse. Det var KrF som satte i gang arbeidet med verdier og etiske retningslinjer, og det var vi som frontet tydelige målsettinger om ledelse i handlingsprogrammet, med vekt på relasjonell, støttende ledelse.

Hva handler dette om, i bunn og grunn? I Tingvoll har det over lengre tid vært fokus på arbeidsmiljø, og vi i KrF mente disse punktene var grunnleggende viktige for å komme et skritt videre. Etikk handler om troverdighet, både innad i kommuneorganisasjonen og utad. Verdier handler om de holdningene som ligger til grunn for menneskelig samhandling. Når det gjelder ledelse, har vi forfektet at alle arbeidstakere har ansvar for et godt arbeidsmiljø, men at ledere har et særlig ansvar, i kraft av sin posisjon og makt. KrF ønsker ledere som forstår virksomhetens samfunnsansvar i et framtidig perspektiv, som stiller relevante krav til sine ansatte, men som samtidig har god relasjonskompetanse og er støttende i sin ledelse. Vi har tro på at dette er den mest motiverende form for ledelse, som bidrar best til trivsel og god menneskelig ressursforvaltning!

TJENESTEPRODUKSJON

Det andre jeg vil trekke fram, er saker som går på styringsinformasjon. Det viktigste styringsdokumentet i kommunepolitikken er handlingsprogrammet. Her har vi stilt krav om tydelige, og mest mulig målbare målsettinger, samt konkret rapportering som i størst mulig grad er underbygd med TALL fra undersøkelser.

Hva handler dette om, egentlig? Jo, det handler om tjenesteproduksjonen, som vi politikerne er ansvarlige for. Det handler om at vi ønsker å få så god informasjon som mulig om tingenes tilstand ute i virksomhetene, ikke alt, men det som er viktigst! Da må vi ha gode målsettinger og gode rapporter. Som tidligere virksomhetsleder vet jeg hvor lett det er å legge fram glansbilde-rapporter, slik at politikerne skal bli fornøyd! Men det er jo ikke dere innbyggerne tjent med! 

BARNEHAGE OG SKOLE

Det siste området her i DEL 2 av vårt politiske regnskap handler om barnehage og skole. Her har vi sørget for sommeråpen barnehage i minst en av kommunens barnehager, sikkerhet for barnehageplass innen 3 md. gjennom hele barnehageåret og 3 plasser øremerket 4-5-åringer fra asylmottaket. Når det gjelder skole, så mener vi at vi har berget skolene fra administrativ «kollaps», etter at kommuneadministrasjonen hadde utarbeidet en modell for ambulerende undervisningsinspektør og kontorsekretær mellom de to største skolene, samt felles rektor for Tingvoll barne- og ungdomsskole og Meisingset skole! Dernest har vi sørget for å vedta at administrasjonen ikke skal fremme forslag om skolenedleggelse før det er gitt politiske signaler om det. Vi har også engasjert oss sterkt i saken om PPT, der vi mente at Tingvoll kommune var best tjent med et vertskommunesamarbeid sammen med Sunndal, og ikke egen PP-tjeneste i hver kommune, slik administrasjonene i Tingvoll og Sunndal hadde blitt enige om. (Dette ville ha medført en minimal PP- tjeneste for Tingvoll, med kun 1 person ansatt). I denne saken var det en Sp-representant som dro i samme retning som oss, helt fra starten, og sammen fikk vi et helt kommunestyre med på å be Sunndal om et vertskommunesamarbeid. 

Vi i KrF ønsker å være «på», ikke bare med fine løfter, men med innsikt og handlekraft utgjøre en forskjell! Dersom du har tro på at vi kan bety enda mer i posisjon, ber vi deg bruke KrF sin stemmeseddel!

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags