Leve hele livet

Victoria Smenes

Victoria Smenes Foto:

Av
DEL

LeserbrevMed KrF i regjering skal vi gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet», med god kvalitet i eldreomsorg, og bygging av omsorgsplasser med god bemanning i alle kommuner. Velferdsteknologi er et av punktene som er viktig for å heve kvaliteten på tjenestene, og kan også føre til at pårørende kan bidra uten å bli utslitt. Dette kommer fram i regjeringserklæringen, som vil sikre god og verdig omsorg tilpasset den enkeltes behov. «Leve hele livet» vil si at eldre kan mestre livet lenger og kan være trygg på å få god hjelp når de har behov for det. «Leve hele livet» er kompetanseheving i tjeneste og kvalitet.

Regjeringen peker bla. på:
• Kommuner skal legge til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjenesten.
• Følge opp kompetanseløft 2020 videre og sikre tilstrekkelig kapasitet til etter- og videreutdanning i helse- og omsorgstjenesten.
• Gi tilskudd til både netto tilvekst og rehabilitering av plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
• Jobbe for et demensvennlig samfunn, og styrke demensforsking.
• Sørge for bedre kunnskap om kvaliteten i omsorgstjenesten, både blant offentlige og private leverandører.
• Styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap.
• Opprette flere tverrfaglige oppfølgingsteam som skal bidra med koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester.
• Samarbeide med trossamfunnene slik at eldre i institusjon gis mulighet for og tilbud om noen å snakke med om åndelige og eksistensielle spørsmål, samt tilrettelegge for at flere eldre får mulighet til å lage elektronisk livstestamente.
• Legge til rette for at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.
• Legge til rette for at flere eldre kan bo hjemme.
• Utvide prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, både i tid og i antall kommuner.
• Gi et bedre tilbud til eldre på institusjon gjennom å legge fram en nasjonal strategi for godt kosthold og sunn ernæring hos eldre.
• Etablere en tilskuddsordning til kjøkken i sykehjem, blant annet basert på erfaringer fra Danmark.
• Etablere et eget eldreombud etter modell av Barneombudet.
• Sikre at par som ønsker det, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig.
• At tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg til personer i avslutningsfasen av livet, skal være tilgjengelig for alle som trenger det.
• Fremme en egen sak for Stortinget om palliativ omsorg og oppfølging av NOU 2017:16 På liv og død – Palliasjon til alvorlige syke og døende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags