KrF på lag med småbedriftene

Av
DEL

LeserbrevSamfunnet har mange bærebjelker, og noe av det som holder samfunnet i gang er små og mellomstore bedrifter. De sikrer arbeidsplasser over hele landet og skaper verdier. Skal vi sikre at alle har et arbeid å gå til må vi også legge til rette for næringsliv og verdiskapning. Verdier må skapes før de forbrukes, derfor ønsker KrF i regjering å bidra til gode rammevilkår for privat næringsliv.

Næringslivet og verdiskapning har en stolt historie i Norge. En av de største gründerne som har vært i Norge er predikanten Hans Nielsen Hauge. På begynnelsen av 1800-tallet gikk han rundt i vårt langstrakte land fra gård til gård. Deltok på gårdsarbeidet og skapte nye arbeidsplasser for alle grupper i samfunnet. Han visste verdien av å ha et arbeid å gå til å hvilke konsekvenser det tilfører enkeltmennesket og samfunnet. For Hauge og hans tilhengere var positivt samfunnsengasjement og etablering av ny næringsvirksomhet en naturlig del av kristen livsførsel. Slik bidro de både til økonomisk vekst, frivillig innsats og framveksten av det moderne organisasjonssamfunnet. Dette er en del av KrFs kulturelle arv og forankring som vi løfter fram med stolthet.

Arbeidsplassen er en av samfunnets aller viktigste sosiale arenaer. På jobb treffer man andre mennesker, får brukt egne evner og talenter, løser meningsfulle oppgaver og tjener egne penger som gir større frihet til å ta egne valg. Arbeid i seg selv er et mål, og desto viktigere er det at alle skal få ta del i arbeidslivet. For å nå det målet er vi nødt til å skape enda flere arbeidsplasser.

Vi trenger verdiskaping og arbeidsplasser også i distriktene. Nesten 840.000 arbeidstakere i Norge jobber i bedrifter med færre enn 50 ansatte, som utgjør over 95 % av alle norske virksomheter. For at vi skal kunne ta vare på lokalsamfunnene i hele landet, bevare disse små fellesskapene og de verdiene som det bringer, må det også være arbeidsplasser. En bygd med jobb for alle er en bygd med bærekraftige framtidsutsikter. KrF er opptatt av å heie fram verdiskapning slik at vi klarer å ta vare på distriktene våre.

Vi politikere snakker ofte om at norsk arbeidsliv må omstilles til det grønne skiftet. Det betyr at vi må legge strategier for hva vi skal leve av når vi ikke skal pumpe opp mer olje. Da trenger vi bedrifter som er omstillingsdyktige og er villige til å drive miljøvennlig og bærekraftig. Skal vi få til verdiskapning som er opptatt av det grønne skifte må vi legge til rette for gründerskap. Vi må sikre at små og mellomstore bedrifter klarer seg i det norske markedet.

KrF har vært med å sikre rammebetingelser i regjeringsplattformen som stimulerer til vekst og utvikling for små mellomstore bedrifter. I plattformen står det også: «Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter.» I tillegg har KrF sammen med regjeringen sørget for at det skal utformes en ny strategi på hvordan vi skal styrke små og mellomstore bedrifter. Dette er tiltak som sikrer fortsatt vekst og utvikling for små og mellomstore bedrifter i det norske markedet. I løpet av sommeren vil 1000 av disse bedriftene få besøk av politikere fra regjeringspartiene. Dette er ikke for at politikerne skal belære. I stedet skal de lytte og lære om de utfordringene som ledelse og ansatte ved mindre bedrifter opplever i hverdagen, og få innspill til hvordan rammevilkårene kan legges best mulig til rette for de mindre bedriftene i konkurransen om kunder og markedsandeler.

Når vi legger til rette for gründerskap og for små og mellomstore bedrifter gjør vi noe riktig for samfunnet. Vi sørger for at alle har et arbeid å gå til i tillegg til vi er med å omstiller norsk næringsliv til det grønne skifte. Med mange gode tiltak i Granavolden-erklæringen er dette en god start, og så skal KrF fortsette å kjempe i haugianske spor for å sikre verdiskapning over hele landet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags