Et varmere samfunn med plass til alle!

Ellen Schiøtt, kvinnepolitisk leder i KrF Møre og Romsdal

Ellen Schiøtt, kvinnepolitisk leder i KrF Møre og Romsdal Foto:

Av
DEL

LeserbrevKrF er opptatt av at vi skal ha et samfunn der det er plass til alle. Ja, du har kanskje hørt at KrF setter menneskeverdet i sentrum. Hva betyr egentlig det?

I alle lag av samfunnet, skole, sykehjem, sykehus, arbeidsplasser, ja overalt, så er KrF opptatt av at mennesket skal ses. Vi har alle ulike egenskaper og evner. KrF er opptatt av at alle skal få bidra i samfunnet, på deres premisser, og at det skal legges til rette for at alle skal få være «med» i samfunnet.

KrF bygger sin politikk på kristendemokratiske prinsipper, der nestekjærlighet og menneskeverd er i sentrum. Dette påvirker også vårt syn på helsepolitikk og skole. KrF vil ha en verdig eldreomsorg, og en verdig helsepolitikk. Mer fokus på kvalitet i helsetilbudene, enn kvantitet der det skal spares penger.

I skolen ønsker vi at hver elev skal bli sett, og at det legges til rette for at alle skal føle mestring i skolehverdagen. Alle mennesker er like verdifulle, uansett hvilke evner vi har.

Verdier som varer og verdier som varmer, har du kanskje hørt er brukt i sammenheng med KrF. Ja, KrF tror på verdier som kan være med å bygge opp et samfunn. Det å ha fokus på menneskeverd, er verdier som aldri blir for gamle eller går av moten. Dette er evigvarende verdier. Hvis vi ser på hvert enkelt menneskes verdi, så vil vi heller ikke sortere bort enkelte mennesker, som kanskje har en funksjonshemning eller på en eller annen måte trenger ekstra tilrettelegging. Flere og flere mennesker i vårt samfunn faller utenfor to stoler. Det er ikke enkelt å komme på akkord med systemet. KrF er opptatt av de svakeste. KrF ønsker ikke større ulikheter mellom de økonomiske evnene til folk, men at alle skal få leve et verdig liv.

Man skal ikke måtte kjempe for økonomisk stønad når man blir syk. Man skal ikke måtte kjempe for at man blir sett.

Alle mennesker har en egenverdi. Alle har rett på et verdig liv. Om man er gammel eller ung. Der man verdsettes for den man er, med uendelig verdi. Der man blir sett for sine evner og talenter, og der man får hjelp når man trenger det.

KrF kjemper for dem som er vanskeligst stilt. At alle skal få leve et verdig liv, uansett. I et land som Norge, med et så sterkt velferdssamfunn, skal man ikke trenge å være fattig. Vi har nok til at alle skal få leve et verdig liv. Uansett. For det er derfor vi har et velferdssamfunn. Ikke for at vi skal drukne i byråkratiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags