Politikk mot kroppspress

Av
DEL

LeserbrevAstrid Willa Eide Hoen (AUF) og Anette Trettebergstuen (Ap) etterlyser mer politikk mot kroppspress. Jeg er helt enig med dem i at barn og unge utsettes for et alvorlig kroppspress. Vi må gjøre det vi kan for å dempe og redusere dette presset.

Mange barn og unge sier at de opplever et betydelig press. Det bekymrer meg. Kroppspress er særlig alvorlig, fordi det henger så tett sammen med selvfølelsen. Vi har alle en kropp. De fungerer ulikt, ser ulike ut og kan være både friske og syke. Hvis man opplever at kroppen først og fremst skal leve opp til et uoppnåelig skjønnhetsideal, kan det være veldig begrensende, og skape usikkerhet, stress og negative følelser om seg selv.

Eide Hoen og Trettebergstuen slår inn åpne dører når de slår fast at det som trengs for å bekjempe kroppspress er «politikk som fungerer, og ikke kun tom retorikk». Vi bruker heldigvis langt mer krefter på å jobbe med politiske tiltak mot kroppspress enn på tom retorikk.

Vi har tatt initiativ til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier. Disse skal gjelde for bloggere, påvirkere og annonsører. Bransjen er positiv, og det er bransjen selv som nå ferdigstiller retningslinjene. Vi setter av midler til et fagutvalg som skal håndheve retningslinjene.

Regjeringen arbeider også med flere lovforslag som skal motvirke kroppspress. Vi vurderer å innføre krav om at retusjert reklame skal merkes, som en del av oppfølgningen av et anmodningsvedtak fra Stortinget, som både Ap og KrF stemte for.

Eide Hoen og Trettebergstuen etterlyser en styrking av Forbrukertilsynet. I årets statsbudsjett øker bevilgningen til Forbrukertilsynet med seks millioner kroner – en økning på 23 prosent. Midlene skal blant annet brukes til økt kontroll med markedsføring på blogger, apper og andre digitale plattformer som brukes av barn og unge.

Jeg er overbevist om at vi gjennom politiske tiltak kan dempe det skadelige kroppspresset som barn og unge utsettes for i dag. Dette arbeidet er høyt på regjeringens agenda.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags