Sogn og Hordaland fylke er det eneste rette navnet på det nye fylket når fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland skal slås sammen. En flokk amatøriske politikere har vedtatt med et flertall at det sammenslåtte fylket skal hete Vestlandet, men det kan det ikke hete, fordi Vestlandet er en landsdel som består av 4 fylker pr. i dag.

Har Norsk språkråd abdisert? Eller er Språkrådet helt uten autoritet, makt og mynde? Rådet har gått imot Vestlandet som fylkesnavn - av nevnte grunn, og da bør amatørene som har latt seg velge til politikere, bøye seg for fagfolket i Språkrådet.

Til og med KrF på vippen bør det. Hvis ikke – blir KrF stående med skammen som de fremste av amatører og foraktere av fagkunnskap.