Bredbånd for bærekraft

Audun Wiig, Næringspolitisk rådgiver KS Bedrift Energi.

Audun Wiig, Næringspolitisk rådgiver KS Bedrift Energi.

Av

God bredbåndsdekning over hele landet er sentralt for å opprettholde bosettingen og for å effektivisere landet.

DEL

Leserbrev 

Kommune- og fylkes-Norge står overfor store endringer. Enheter skal slås sammen, tjenester skal effektiviseres. Slik skal landet ombygges for en bærekraftig økonomi.

Mange forhold må ligge til rette for opprettelsen av en vellykket storkommune. I den offentlige debatten er det spesielt ett viktig element som blir oversett: god bredbåndsdekning i kommunen, uavhengig om man bor i tettsteder eller langt unna nærmeste nabo.

Kritisk infrastruktur

Bredbåndsdekning er nøkkelen til bosetting og næringsutvikling, noe som gir kommunen skatteinntekter. Det er også nøkkelen for en digitalisering av tjenestetilbudet. Et godt utbygd tilbud tillater eksempelvis eldre innbyggere å bo hjemme lengre, noe som reduserer antallet kilometer hjemmesykepleien må tilbakelegge hver dag. Over bredbånd øker også mulighetene for opprettholdelse av andre tilbud i de mer grisgrendte strøkene. Skoler på nedleggelseslista kan i framtiden flyttes over på nett. Godt utbygget bredbånd er med andre ord en like viktig infrastruktur for samfunnet som vei, vann og sikker strømforsyning, og er kritisk for å opprettholde bosettingsmønstre i dette værharde, fjellrike og langstrakte landet. Man digitaliserer ikke for digitaliseringens skyld, men for å gi befolkningen et reelt valg når bostedet skal velges, og for å sikre at de offentlige tjenestene er bærekraftige i framtiden.

Bredbåndsnasjon

Mange av landets kommuner har hver for seg sørget for utrulling av bredbånd i sine områder, men mye gjenstår fremdeles for å sikre samme tilgang til alle innbyggere, uavhengig om de bor i by eller bygd. For at Norge skal bli bredbåndsnasjonen vi tar mål av oss å være, er det viktig at kommunene framover løfter blikket opp fra sitt eget begrensede område. Kommunene bør gå sammen og lage en felles strategi for hvordan de skal sørge for å få tilgang til et moderne bredbåndsnett i form av fiber. Fibernettet er spesielt viktig, ettersom den skaper varige verdier for eierne, og fordi fiberen har kapasitet til å møte nye behov.

Se planer i sammenheng

Regjeringen har et mål om at 90 prosent av landets husstander skal ha tilbud om bredbånd med høy kapasitet innen 2020. Dette innebærer en nedlastingskapasitet på minimum 100 megabit per sekund. For at målsettingen skal nås, bør det etableres en gruppe fra hver av dagens kommuner for å kartlegge statusen på dekningen, hvilke føringsveier som finnes (nedgravde rør, grøfter, stolper og så videre), hvilke planer den enkelte kommunen har for bredbåndet sitt, og hvordan planene kan slås sammen og sees i sammenheng.

Levende lokalsamfunn

Slik kan de ulike, lokale bredbåndsnettene bli mer interessante for tilbydere av innholdstjenester. Disse kan igjen tilby både standardiserte løsninger og underholdningspakker og som enkelt kan tas i bruk av innbyggerne.

Slik vil man sikre at Norge beholder plassen på det internasjonale bredbåndskartet – og slik kan man sikre levende lokalsamfunn også i landets dype daler og bortgjemte viker inn i framtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags