Kommunal gjeld er ingen hindring for nordmørsk løsning

Heidi Dahl er nestleder i styret i Kristiansund og Nordmøre næringsforum.

Heidi Dahl er nestleder i styret i Kristiansund og Nordmøre næringsforum.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nordmøres framtid er i spill. Det er mange hensyn å ta, men kommunal gjeld på Nordmøre står ikke i veien for å finne gode løsninger og lage en stor kommune. Tvert i mot.

DEL

LeserbrevDet er mange momenter som skal tas hensyn til når den framtidige kommunestrukturen legges. Det gjelder også dersom Kommunal- og regionaldepartementet sier ja til søknaden fra indre Gjemnes om overflytting til Molde. Da kommer Gjemnes i spill.

I alle diskusjoner må en sunn økonomi, som er bærekraftig og bygd for å vare over flere år, stå sentralt. Det skaper trygghet, forutsigbarhet og gir handlingsrom til å satse, noe er viktig for innbyggerne, og for næringslivet som skaper verdier, skatteinntekter og arbeidsplasser.

I debatten om kommunestrukturen på Nordmøre, er det mange påstander som brukes til å argumentere for ulike løsninger. Én av påstandene vi har registrert, er at Kristiansund skal være spesielt tynget av gjeld og derfor utgjøre et framtidig økonomisk problem, dersom det blir en løsning med en større nordmørskommune.

Det er grunn til å være opptatt av den kommunale gjeldsgraden, men her er ikke Kristiansund problemet, snarere tvert imot. Slik er tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB):
 

Kommuner Gjeld per innbygger 2017
Molde  kr                        109 767
Kristiansund  kr                          84 052
Nye Molde  kr                        107 082
4K-alternativet  kr                          81 645
Smøla  kr                         120 458
Nesset  kr                         101 412
Eide  kr                           87 126
Halsa  kr                           84 457
Averøy  kr                           83 474
Tingvoll  kr                           80 373
Midsund  kr                           79 992
Rindal  kr                           76 396
Sunndal  kr                           70 621
Aure  kr                           69 379
Surnadal  kr                           57 594
Gjemnes  kr                           57 051

Det er ikke altså ikke riktig å hevde at handlingsrommet i Kristiansund er mindre enn i andre kommuner. SSB-tallene taler sitt tydelige språk. Kommunegjelden per innbygger i den løsningen vi ønsker oss, det såkalte 4K-alternativet (Kristiansund, Gjemnes, Averøy, Tingvoll), vil være langt lavere enn i det som nå blir «nye Molde kommune».

Lav kommunal gjeld gir større kommunal handlingsfrihet og vil kunne bety lavere kommunale avgifter og eiendomsskatt, noe som vil kunne bidra til styrket bosetting, nyetableringer og vekst i næringslivet.

Noen trekker inn opera- og kulturhus og andre viktige investeringer i Kristiansund som et problem og som «bevis» på at Kristiansund har, eller vil få, mye gjeld. Nå skal både fylket og staten medvirke til opera- og kulturhuset. Men selv med låneopptak på kommunens andel av investeringen, vil gjeldsbyrden være mindre, både i Kristiansund alene, og i 4K-alternativet.

Vi anbefaler at kommunene på Nordmøre nå snakker sammen og prøver å komme videre på det grunnlaget som ble lagt gjennom forhandlingene i 2016, da kommunereformen var i sin innledende fase. En ny og sterk nordmørskommune må være vårt mottrekk til det som skjer rundt oss i fylket. Gjeldsbyrden til Kristiansund og de andre nordmørskommunene er ikke noe hinder for gode løsninger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags