Koker Norge?

Av
DEL

LeserbrevEr det virkelig sant det vi ofte hører «Norge koker, myndighetene må gjøre noe»! Hva myndighetene må gjøre for å stanse den påståtte raske temperaturstigningen blir sjelden eller aldri nevnt. Hva dette «noe» er, er mer uklart, men er det i det hele tatt nødvendig med noen «tiltak»?

Om 3–4 milliarder år kommer nok havene til å koke, men da er vi for lengst borte.

K er temperatur målt i Kelvin, men starter på absolutte null (ingen temperatur) og er det samme som minus 273,15 grader Celsius. 0 grader Celsius tilsvarer 273,15 K. En grad Celsius tilsvarer 1 K.

K er temperatur målt i Kelvin, men starter på absolutte null (ingen temperatur) og er det samme som minus 273,15 grader Celsius. 0 grader Celsius tilsvarer 273,15 K. En grad Celsius tilsvarer 1 K. Foto:

Se på kurven for global temperatur siste 2 000 år, det er ikke mye endringer i disse årene, heller ikke i de siste 100 år.

Nå skal det ikke så mye til før vi får en følbar endring i tilværelsen.

I den «Varme middelalderen», var global temperatur knapt 1 K høyere enn det er nå, det var godt og varmt og velstand i Europa.

I den «Lille istid» var det knapt 1 K kaldere enn nå, mye elendighet, nød og hunger.

Med så mye styr og ståk om en global klimakrise er det underlig å observere den stabile temperaturen i tusener av år, kan det skyldes et 4 tall?

T4 er en av fysikkens konstanter, og beskriver utstrålingseffekten fra et legeme til et kaldere, eller til en kaldere omgivelse. T er temperaturforskjellen mellom de to i Kelvin. Dette innebærer at endres temperaturdifferansen 2 K endres utstrålingen 16 ganger.

Det er i hovedsak to faktorer som påvirker klodens temperatur; innstråling fra solen, og utstråling fra kloden til det uendelige universet. Der ute er det lite energi, og temperaturen er for alle praktiske formål 0 K (minus 273,15 Celsius). Solens utstråling varierer litt, fra 1357 til < 1363 W/m² siste 220 år, < 6 W/m² (0,4 %).

Øker solens utstråling av noen årsaker, bl.a. endring i solflekkaktiviteten, noe vi mennesker ikke kan gjøre noe med, vi må bare godta endringen. Uansett hva politikerne mener og vil gjøre, dette styrer ikke menneskene.

Global temperatur vil stige, men kloden med hav og landmasser er trege saker, det tar lang tid før temperaturen øker slik at utstrålingen øker, men temperaturen må stige før utstrålingen øker. Stiger temperaturen 0,5 K (0,5 grader C) øker utstrålingen 0,52 %, nok til holde global temperatur på plass.

Det er sikkert andre faktorer og forhold som kan ha en innvirkning på denne enkle modellen, bl.a. emisjonsfaktoren. Men om den endres litt betyr det bare at temperaturen er litt annerledes enn det som er angitt her. Den globale emisjonsfaktor er i flg. en prof. ganske stabil, noe siste 2 000 års stabile temperatur også indikerer.

Nå har vår klode reist rundt solen i over 4 milliarder år, og temperaturen er etter hvert blitt ganske stabil. Det vil den nok også være i framtiden, i alle fall om denne «modellen» er i nærheten av å være korrekt.

«Interne» forhold på kloden, kanskje først og fremst havet, gir opphav til kortere og lengre temperatursvingninger, men T4 vil rette opp «skjevheten» over litt tid.

Hvorfor bruke store summer på noe naturen ordner selv?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags