Kirkevalget: Nominasjonskomiteens liste er blitt en konservativ liste

Av
DEL

LeserbrevDet er nå blitt klart at den konservative gruppen Frimodig kirke har anbefalt fem kandidater på nominasjonskomiteens liste i Møre. Anbefalingen sies å basere seg på personlig kontakt med kandidatene, ikke bare kandidatenes selvpresentasjon, som kan være lite informativ.

I lys av resultatene fra forrige valg er det dermed klart at disse vil bli kumulert av så vidt mange at de som blir valgt fra nominasjonskomiteens liste, vil være fra denne gruppen på fem. Andre kandidater på nominasjonskomiteens liste, hva enten de er konservative eller liberale, har små sjanser. Dermed er nominasjonskomiteens liste i realiteten blitt en liste for Frimodig kirke.

I Møre valgte man sist bare fire ved direkte valg – det konservative flertallet i bispedømmerådet hadde bestemt at tre skulle velges ved indirekte valg, slik at noen velgere kunne stemme to ganger, både som ordinær velger, og som medlem av menighetsråd. De to som ved det direkte valget ble valgt fra nominasjonskomiteens liste, var begge anbefalt av en tilsvarende gruppe som Frimodig kirke, den het Levende folkekirke. Disse to ble kumulert av i snitt 20 prosent av de velgerne som brukte nominasjonskomiteens liste. Til sammenlikning: De som ble valgt fra lista til Åpen folkekirke, hvor det ikke var noen kjente anbefalingsaksjoner, ble kumulert av langt færre, i snitt bare 12 prosent. Det er etter dette sannsynlig at anbefalingsaksjoner nesten dobler antallet kumuleringer.

I år er det også en tredje liste i Møre, den konservative Bønnelista. De fem som nå er anbefalt av Frimodig kirke, kan derfor ikke vente seg at snaue 20 prosent av velgerne kumulerer dem – en god del av dem som kunne tenkes å kumulere dem, vil benytte Bønnelista. Men dersom halvparten så mange som sist, 10 prosent, kumulerer de tre, har de likevel svært gode sjanser – de får da omtrent like mange kumuleringer som de som sist ble valgt fra en liste uten anbefalingsaksjoner. Og 10 prosent er langt høyere enn et formelt krav om at det må foreligge kumuleringer fra minst 5 prosent for at kumuleringene skal telle.

Liberale velgere som måtte være fristet til å bruke nominasjonskomiteens liste og kumulere kandidater som de oppfatter som å dele et liberalt grunnsyn, vil, siden de ikke er organisert i en felles anbefalingsaksjon, ha små sjanser til å nå fram med sine kumuleringer. Det eneste de oppnår, er å øke mandatsjansene for de fem som er anbefalt, slik at flere av dem blir valgt. Dette vil skje fordi de bruker lista – jo flere som bruker en liste, jo flere mandater får lista. Det de oppnår kan kalles et perverst resultat: resultatet av stemmegivningen blir det stikk motsatte av det velgeren tar sikte på å oppnå.

For liberale velgere er dermed det tryggeste ikke å benytte nominasjonskomiteens liste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags