Har du fått kirkevalgkort i posten?

Av
DEL

LeserbrevFør kommunevalget vil over 3 millioner nordmenn motta et valgkort til kirkevalget i posten. Det er fordi kirkevalget avholdes samtidig med kommunevalget.

Human-Etisk Forbund mener det er feil at man på denne måten gir inntrykk av at ett trossamfunn har forrang foran andre og at kirkevalget har noe med offentlige valg å gjøre.

Å motta kirkevalgkort er en påminnelse om at man er medlem av Den norske kirke. Svært mange er passive medlemmer, som sjelden eller aldri bruker kirken. Mange tror heller ikke på Gud – selv blant medlemmer i Den norske kirke er det et mindretall som tror på Gud. Ifølge en undersøkelse gjort blant medlemmer svarte kun 1 av 3 at de tror på Gud. Medlemstallet brukes i mange sammenhenger for å forsvare fordeler for Den norske kirke – i kommune, skolen, økonomiske overføringer, større markering og mere.

Mange som mottar kirkevalgkort har aldri blitt døpt eller innmeldt i kirken. Da statskirken skulle opprette et digitalt medlemsregister på 90-tallet, tok de en kopi av hele folkeregisteret. Til tross for forsøk på å fjerne innbyggere som antakelig ikke var medlemmer er det i dag mange som fortsatt er feilaktig oppført i registeret.

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Derfor har vi kjempet for at staten skal representere alle borgere uavhengig av tro og livssyn og ikke ta parti med en utvalgt religion. I 2012 ble båndet mellom kirke og stat løsnet – men blandingen av kirkevalget og offentlige valg er et eksempel på at vi ikke er helt i mål.

I disse valgtider, med både kirkevalg og kommunevalg, ønsker vi å minne alle om at hvilket livssynssamfunn, om noe, du vil være medlem av, også er ditt individuelle valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags