En kirke - mange viktige valg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDet nærmer seg to viktige valg. Vi skal velge hvem som skal ta beslutninger og legge retning på politikken og vi skal velge hva slags kirke vi vil ha. Det skal det velges menighetsråd og bispedømmeråd. Jeg står på valg til Møre bispedømmeråd. Aldri har vel engasjementet for kirkevalget vært større. Det er gledelig, vi er en kirke der folket skal få velge sitt lederskap. Et lederskap som må klare å lede kirken inn i og gjennom krevende endringer.

Kirken kaster seg nemlig nå i den mest omfattende omstilling noen gang, den skal skille seg fra staten og bli eget rettssubjekt. Her må kirken ta flere vanskelig organisatoriske valg. En ny kirkeordning må gi kirken en relevant organisasjonsstruktur. Men, vi må ikke glemme at det er med utgangspunkt i kirkens lokale arbeid andre overordnede strukturer må etableres. Det er lokalt det skjer. Alt annet må støtte dette.

Jeg er svært opptatt av gudstjenestene våre. I de senere årene har kirken gjennomført en gudstjenestereform, denne gir store muligheter for lokale tilpasninger. Her kan vi sammen lage gudsjentester som skaper en bro mellom hverdag og tro.

Et viktig område for kirken er å etablere en trosopplæring som er breddetiltak for alle døpte. Her må vi klare å tenke utenfor boksen og danne allianser og samarbeid som gir muligheten for å skape åpne møtesteder for barn og unge slik at Jesus kan nå flere.

Rekruttering til kirkelige stillinger vil og være et område som kirken i Møre må sette sterkt fokus på i tiden fremover. Med få søkere og relativt store kull med prester som nærmer seg pensjonsalder må vi se på både ressursutnyttelsen av prestetjenesten og rekrutteringen. Her mener jeg et viktig element er å skape et positivt omdømme for Møre som attraktivt arbeidssted med mange muligheter.

Jeg stiller til valg fordi alle disse sakene er viktige for meg. Jeg har mange års erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i kirka. Jeg har vært ansatt som leder for Acta – barn og unge i Normisjon og jeg har arbeidet som assisterende generalsekretær i Norges KFUK-KFUM. Er utdannet teolog og arbeider nå i Rolls-Royce Marine som personalsjef.

Jeg ønsker å videreføre og styrke Den norske kirke som folkekirke – det vil si en landsdekkende kirke som framstår som et inkluderende fellesskap, med rom for mangfold, tradisjon og fornyelse. Vi kan sammen skape en kirke som er slik Jesus var. Han var den som gav verdighet til alle og brukte strenge ord til dem som stengte noen ute. Etter mitt syn er Jesu forbilde relevant også når det gjelder vigsel av likekjønnede par. Jeg mener de bør få rett til velsignelse og ekteskap. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men, vi må som kirke klare å holde sammen og respektere at i dette spørsmålet er det ulike tolkninger og derav forskjellige syn. Godt valg 13. og 14. september!

Ole Martin Grevstad

Engasjert kirkegjenger ønsker innflytelse i Møre bispedømmeråd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags