Forbud mot oppdyrking av myr

Av
DEL

LeserbrevEn «pyrrhosseier» for Venstre. Og for å avklare uttrykket: En «pyrrhosseier» er en seier som er jevngodt med et nederlag.

Jeg er sjokkert og har problemer med å tro at det er sant. 

I et innslag i «Dagsnytt 18» ble det hevdet at myra lagrer store mengder CO₂. Det er ikke sant. Det som blir lagret i myra er Karbon (C). Miljøet i myra er svært oksygenfattig, derfor blir de biologiske prosessene som foregår der anaerobe. Den gassen som derfor stiger opp av en urørt myr pga. de biologiske prosessene der er metan (CH4). Men begynner du å grøfte og pløye i myra slik at myrtorva kommer i kontakt med luft og dermed oksygen, så blir det dannet CO₂. Så, så langt har miljøaktivistene rett.

Er dette et hastverksvedtak der en unngår å undersøke alle forhold rundt dette – helt utenfor alle proporsjoner? Det nye nå når det gjelder dyrking av myr er omgraving og profilering. Ved omgraving graver en opp mineralmasser som ligger under myrtorva og dekker til torva med dette. Iflg. undersøkelser som er gjort i Fræna vil da myrtorva bli lukket under mineralmassene og karbonet slipper ikke ut, – og i tilfelle bare svært små mengder.

Et annet problem kan være i områder der det veksler mellom myr og fastmark. I området hvor jeg bor finnes det mye udyrka jord som er slik. Hva da? Blir det forbud også på å dyrke fastmarka? Skal en la myrområder ligge igjen med oppdyrka mark rundt? Og for hvor dyp myr skal forbudet gjelde: 30 cm? 80 cm? 150 cm?

En kan få et inntrykk av at når det gjelder den aktiviteten som bonden driver med, så regner en bare utslippene. For meg blir det som en regnskapsfører som fører bare utgiftene og bryr seg ikke om inntektene. En slik regnskapsfører ville jeg ikke tilsatt. En vil i alle fall ikke få noen god forståelse av hvordan drifta går. Jeg vil påstå at disse som jeg kaller miljøaktivister driver med et slikt ensidig miljøregnskap. Det er vel ingen yrkesgruppe som samler mer karbon enn det bonden gjør med sin virksomhet. Ved hjelp av fotosyntesen samler han enorme mengder CO₂. Gressmarkene og grønnsakproduksjonen som blir gjødslet for å øke produksjonen. Til større produksjon, til mer CO₂ som blir fanget! I tillegg kommer trærne og alt annet som er grønt rundt en. Så tar en et regnskap på hvor mye karbon bondens virksomhet samler totalt, og hvor mye den slipper ut av CO₂ og CH4, så er jeg ikke i tvil om at han kommer ut på pluss-sida.

Og så trenger vi mer areal for matdyrking framover. Derfor er det for meg «hol i hodet» å legge ned forbud mot nydyrking av myr. Oppdyrket (spesielt med omgraving) vil også produksjonen der samle store mengder CO₂ både om det er gressproduksjon eller gulrotproduksjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags