I dag former ungdommene sitt livssyn og velger sine seremonier på et langt friere grunnlag enn tidligere

Eg utfordrar kyrkjeleiinga til å gjere seg positivt gjeldande, slik at kyrkja sine saker får gjennomslag som står i høve til medlemstalet, skriv Hans Lauvstad.

Eg utfordrar kyrkjeleiinga til å gjere seg positivt gjeldande, slik at kyrkja sine saker får gjennomslag som står i høve til medlemstalet, skriv Hans Lauvstad.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDen 23. mai 1978 ble Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal stiftet i Ålesund, samtidig ble lokallaget i Ålesund stiftet.

Fra den spede begynnelsen i 1978 har organisasjonen vokst seg ut i hele fylket, og har i dag ca. 2.700 medlemmer i fem lokallag. Våre mer enn 100 frivillige og tillitsvalgte arrangerer Humanistiske seremonier over 300 konfirmanter, 80 navnebarn, i tillegg til Humanistiske vigsler og gravferder. Seremoniene har årlig nærmere 10 tusen gjester. Lokallagene arrangerer også temamøter, filosofiske cafeer, kino, etc. som tilbud til medlemmer og allmenheten.

Humanistisk konfirmasjon var eneste seremoni i Human-Etisk Forbund (HEF) frem til 1980 da Humanistisk gravferd ble etablert, deretter Humanistisk navnefest i 1988 og Humanistisk vigsel i 2004, her i Møre og Romsdal har tilbudene blitt raskt etablert ut i hele fylket.

HEF har i disse 40 årene fått gjennomslag i mange viktige saker knyttet til likebehandling i det norske samfunnet– bl.a. avviklingen av statskirken, fjerning av blasfemiparagrafen, økonomisk likebehandling av livssynsorganisasjoner, Strasbourg dom mot KRLE faget, fjerning av kristne formålsparagrafer og innføring av alternative tilbud og fritaksbestemmelser i skolen i forbindelse med forkynnende aktiviteter. Fylkeslagets prioriterte saker fremover er Seremonirom for alle, Inkluderende skole og Internasjonalt arbeid.

Norge har endret seg til et mer mangfoldig samfunn i disse 40 årene. I dag former ungdommene sitt livssyn og velger sine seremonier på et langt friere grunnlag enn tidligere. Et mindretall anser seg som religiøse, og kun 3 av 10 tror på Gud. Kun 12 % mener «Vår kristne og humanistiske arv» er vårt viktigste verdigrunnlag, mens 58% mener «Demokrati, menneskerettigheter og rettsstat» er viktigst. Dette er samfunnsendringer, hvor HEF er en viktig pådriver for å tilpasse politikk og offentlig tilbud i takt med utviklingen.

Humanisme eller Human-etikk er livssynet Human-Etisk Forbund står for. Humanismen er et sekulært livssyn uten en forutbestemt mening med tilværelsen, som fremmer rasjonalitet og kritisk tenkning. Humanister anser demokrati, rettsstat og menneskerettigheter for å være grunnleggende verdier, og fremmer likeverd for alle. Nordisk Humanistmanifest ble oppdatert i 2016 (link).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags