Valg i Aure

Av
DEL

LeserbrevJeg, og mange med meg er nok meget forventningsfulle til det kommende valget 9. september–2019.

De siste 2 årene har jeg hatt gleden av å inneha vervet som leder for styret i Aure Høyre, og naturlig nok vært meget involvert i forberedelsene våre til det kommende valget.

Vil først få nevne at Aure Høyre har en liste med meget kvalifiserte kandidater som alle er topp motivert for å gjøre en god jobb, dersom velgerne gir oss muligheten. God fordeling mellom kjønn, alderssammensetning og meget god geografisk spredning på bosted.

Vår utmerkede ordførerkandidat, Henning Torset, har med seg et lag av kandidater vi er stolte av. Erfaring og kløkt representert ved blant annet Lillian Elise Wessel, og Knut Ås.

Tustna er representert med meget dyktige kandidater som Elisabeth Daljord Halsbog, Egil Nils Follå og flere med han.

For øvrig henviser jeg til vårt program og presentasjon av våre listekandidater.

Dersom velgerne gir oss muligheten til å komme i posisjon, vil vi omgående starte arbeidet med å omstille kommunen, slik at den nå hardt pressede økonomien kommer på den rette siden av null-linjen.

Aure Høyre har bare hatt 2 representanter i inneværende periode.

Selv om de har stemt imot de fleste av de mange unødvendig kostnadskrevende vedtak som flertallet har fattet, har dessverre

senterpartiet og arbeiderpartiet godt hjulpet av venstre, styrt kommunen mere eller mindre rett i «grøfta».

Den kommunale økonomien er meget hardt presset. Dette til tross, har administrasjonen bare blitt flere ansatte, selv om rådmannen har et gjeldende vedtak om reduksjon på inntil 7 stillinger.

Det aller viktigste er selvsagt å se framover, men ser man på listene til de ulike partiene, er det fremdeles mange av de «gamle traverne» som går igjen. Da håper jeg virkelig at velgerne tenker fornyelse og omstilling, når de legger sine stemmesedler i urnene.

Vi i Aure Høyre vil gjøre alt som gjøres kan, for at den reelle «makten» kommer tilbake til politikerne.

Noe av det første vi vil gjøre, dersom velgerne gir oss muligheten, er å starte revisjon av rådmannens delegasjonsreglement.

Månedlige rapporter fra næringssjefen og ledende ingeniør innenfor drift og vedlikehold, bør også være en prioritert oppgave.

Rapporten fra Telemarksforskning som for øvrig kostet skattebetalerne ca. en halv million kroner, og som så å si var en blåkopi av tidligere rådmann Martin Olav Folde sine vurderinger, må ikke bli liggende i skuffen.

Administrasjonen ved nåværende rådmann, må bli holdt løpende ansvarlig

for gjennomføring av de tiltakene som reduserer utgifter på den best tenkelige måten–nemlig nedbemanning.

Vi i Aure Høyre kommer ikke til å akseptere innsparingsforslag

på bekostning av helse- og omsorgstjenester, eller nedleggelse av flere grendeskoler. Nedleggelse av grendeskoler er sannsynligvis ikke besparende, men en trend, der administrasjonen og en del politikere tror dette er økonomisk lønnsomt.

Aure Høyre var først ute med å vedta at vi går imot etablering av vindkraftverk i vår vakre kommune. Dette til tross for at kommunen er i beit for inntekter, og kunne behøvd årlige tilskudd fra en eller to vindmølleparker. Aure Høyre vil selvsagt lytte til flertallet i befolkningen, ved en folkeavstemning om denne etter hvert så betente saken.

I siste kommunestyrebehandlingen om en folkeavstemning skulle gjelde bare for Skardsøya, eller hele kommunen, foreslo vår representant at avstemmingen skulle gjelde hele Aure kommune. Men dette ble nedstemt av senterpartiet, arbeiderpartiet og venstre! Hvorfor det ble slik, er det stilt mange spørsmål rundt, uten at nåværende ordfører, og ikke minst varaordfører har kunnet redegjøre for. I så måte har det vært nevnt både taktisk spill for galleriet og mere med, uten at jeg skal gå videre inn på dette temaet. Det må de som er ansvarlige få svare for.

Vi i Aure Høyre er innstilt på å etablere samarbeid med andre partier, dersom det blir nødvendig for å få til en flertallskonstellasjon.

Vårt håp er at de stemmeberettigede innbyggerne bruker stemmeretten sin, og møter opp på valgdagen. For egen del vil jeg påstå at listekandidatenes kvalifikasjoner og skikkethet, er minst like viktig som partitilhørighet.

Ønsker alle et godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags