Kristiansund Ap bekrefter ny kurs mot venstre

Av
DEL

LeserbrevI sitt innlegg i TK 19.07.2019 understreker Høyres ordførerkandidat Torbjørn Sagen og Høyres listekandidat Elisabeth Hveding korrekt, glidningen mot venstre i Kristiansund AP sin argumentasjon. Kristiansund AP sin nestleder Arne Grødahls svar i samme avis 22.07.2019 bekrefter denne glidningen i både argumentasjon og retorikk. Saken som ble eksempelet, var hvilke løsninger samfunnet skal velge for å gi de eldre et best mulig tilbud. Det kunne sikkert også vært et annet område i samfunnet, poenget er at løsningene, argumentasjonen og retorikken er lite gjenkjennbar fra den argumentasjonen som Ap hadde både under Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland sin tid.

Det er helt greit, og legitimt å være mer mot venstre enn det Ap tradisjonelt har oppholdt seg, men det er viktig å være ærlig med seg selv og andre og innrømme at: ja, Kristiansund Ap har beveget seg mot venstre i forhold til sine tidligere standpunkt. Der Ap tidligere har argumentert for en blandingsøkonomi med både offentlig, ideelle og privat eierskap, argumenterer nå Kristiansund AP og Grødahl for en sterkere offentlig styring av samfunnet med forbud mot private aktører. Dette gjelder enten det er i eldreomsorgen, barnehager, søppelinnhenting, barnevern eller hva det nå måtte være.

Alle private initiativ blir av beskrevet som noe rikt, skummelt og utenlandsk. Grødahl skriver: «Vi i Kristiansund skal ikke la rike internasjonale selskap bli enda rikere ved at de skal snylte på i utgangspunktet lavtlønte i helsesektoren.» Han lager med dette et skremmebilde og en fiende av alle som ønsker å skape noe selv. Han tegner med bred pensel et bilde, der det er oss som er for en omfattende offentlig sektor, noe som konsekvent framstilles som et gode alle skal delta i. Mot alle de andre, de som er for en blandingsløsning mellom offentlig, ideell og privat, de som kan se at private også har en rolle i samfunnet, ut over det å finansiere offentlig sektor, de som har tro på at blandingen også bidrar til å effektivisere offentlig sektor, vi skal gis yrkesforbud. Alle de som ikke har en overdreven tro på offentlig sektors fortreffelighet skal fremmedgjøres, males inn i et fiendebilde og distanseres fra samfunnet. Satt på spissen, kan vi trekke dette inn i en rasistisk kontekstuell argumentasjon. En rasisme, eller mer korrekt en diskriminering som ikke er basert på hudfarge, men en kulturrasisme der de som ønsker å skape private arbeidsplasser, private initiativ, privat gründerskap skal fremmedgjøres og demoniseres, ja til og med forbys.

Alle private initiativ blir her beskrevet som rike, utenlandske, snyltere som kommer hit og tar skattepengene våre. Disse fiendebildene er blitt populære i mange europeiske land de siste tiårene. Eksemplene er mange: Viktor Urban, Le Pen, og Donald Trump er alle bærere av en politikk der fremmedgjøring og fiendebilder skapes og stilles opp mot hverandre. Normalt har disse blitt plassert på ytterste Høyre-fløy i det politiske landskapet. Grødahl argumenterer dessverre som en venstre-populistisk politiker. Han havner her fort i samme kategori Hugo Chavez og Nicolas Maduro. Da er det viktig å minne om at det er en radikal forskjell mellom Sosialdemokrati og såkalte «demokratiske» sosialister. Siden Sosialdemokrati tradisjonelt har en blandings økonomi og privat eiendomsrett i bunnen. Noe «Demokratiske» sosialister ikke nødvendigvis omfavner.

Når Kristiansund Ap og nestleder Arne Grødahl bekrefter å ha beveget seg og sin argumentasjon så langt mot venstre på den politiske aksen, så gir dette indikasjoner på hvor vanskelige kår næringslivet, gründere, skapere og andre som ikke mottar lønn fra de offentlige har i vente i den kommende perioden, om Kristiansund AP skulle få muligheten til å utøve makt. Det er ikke tilfeldig at Grødahl nevner Oslo. Her trekker han frem en krystallkule om hva AP ønsker og viser til Aps utstillingsvindu i Oslo. I Oslo står private klare med både sykehjemsplasser og barnehage plasser, klare til bruk. Disse får ikke starte opp siden de er private, og AP styrer hovedstaden sammen med SV, MDG og Rødt. Tallenes tale er der klar, antallet sykehjemsplasser er redusert. Ikke bare i privat regi, men også kommunale plasser er redusert. Det er det vi har i vente også i Kristiansund om AP får bestemme alene, eller i en sterkt venstrevridd konstellasjon. Kristiansund AP og Oslo AP, har tillit til at for eksempel helsearbeidere skal være kreative og klare seg på deltidsstillinger. De har derimot ikke tillitt til at de samme klarer å starte og drive arbeidsplasser. De har ikke tillitt til at helsearbeidere er kreative nok til å skape verdier for seg selv, samfunnet og ansatte innenfor sine egne rammer. Kun innenfor begrensede offentlige, kommunale rammer. Som AP setter og som AP leder.

Det må poengteres at ikke alle lokallag i Ap er like – kan det være at den venstredreiningen som Kristiansund Arbeiderparti representerer føles fremmed for Ap sine lokallag i andre kommuner? Kan det være derfor Nordmøre henger etter og ikke får til kommunesammenslåinger, på tross av at nabokommunene også er stort sett AP- styrt? Grødal hamrer i sitt innlegg løs på de som er villige til å la private hente inn søppel. Dette må føles rart for både Aure og Smøla Ap som lar Br. Sætran gjøre jobben. Signalet er at Kristiansund Ap nå velger en venstreorientert isolasjonistisk politikk, ikke bare ved å erklære Jonas G. Støre som persona non grata, men også mot sine nabolokallag, fylkeslag og mot Youngstorget. Det er stor grunn til å advare mot Kristiansund Ap sin nye retorikk og konsekvensene av deres nye politikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags