Kommunevalget i Tingvoll

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hei alle i Tingvoll. Nå nærmer det seg snart kommunevalg. De fire nye årene for Tingvoll skal formes. En valgkamp ligger foran oss. Vi kommer til å få høre mange løfter i tida som kommer. Noen løfter vil bli holdt, mens andre ikke blir holdt. Hva skal vi tro på? Hva er viktig for innbyggerne i Tingvoll?

Mange sier at kommunevalg ikke nødvendigvis er avhengig av nasjonal partipolitikk. Det er jeg hundre prosent enig i. Lokalt handler det kanskje vel så mye om folk. Motivene. Ambisjonene. Selv om det finnes et fåtall prinsipielle saker lokalt, er det ofte vanskelig å gjette hvilket parti som stemmer hva i forskjellige politisk sakene. Geografisk tilhørighet er også viktig. Og det kan være greit å merke seg at det ikke er så mange fra indre deler av kommunen på de politiske listene i år.

Jeg er kanskje ikke noe typisk politiker. Jeg har nemlig problemer med å gå inn i valgkampen med å love velgerne gull og grønne skoger. Det eneste jeg vet «sikkert» er hvem jeg selv er, hvordan jeg jobber og mitt standpunkt i mange saker. De aller fleste sakene som er viktig for meg, står i programmet til Tingvoll Høyre. Disse sakene vil naturligvis være veiledende for min stemmegivning i det politiske.

Vil ta fram noen saker jeg har et tydelig standpunkt. Jeg ønsker et bredt borgerlig samarbeid i Tingvoll kommune. Jeg kommer til å arbeide aktivt for at oppvekst- og skolestrukturen består i kommunen. Jeg er imot deponi på Rausand. Jeg er veldig opptatt av at natur, klima og miljø blir løftet høyt på agendaen. Jeg mener også at det konvensjonelle næringslivet på Tingvoll fortjener mer fokus. Jeg prioriterer kommunal drift og vedlikehold over investeringsprosjekt. Det er også svært viktig å sikre et fullverdig helsetilbud for innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal, inkludert full fødselsdekning og barneavdeling på det nye sykehuset på Hjelset. Men det er selvsagt mange flere viktige saker.

Jeg ønsker også å liste opp noen punkter som sier noe om hvilke verdier og prinsipper jeg kommer til å følge som folkevalgt for Tingvoll Høyre.

1. Jeg står på liste fordi jeg vil noe med det.
2. Jeg syns sunn fornuft må veie tyngre enn personlig prestisje i avgjørelsen av saker. Drift bør prioriteres foran svulstige prosjekter. Ting må være konkrete og lette å etterprøve. Kommunens daglige drift (som vedlikehold, rammetimer, sykehjemsplasser) vil alltid stå høyest på min prioriteringsliste.
3. Jeg kommer aldri til å bli med på hestehandler dersom politiske partier, bedrifter eller sterke personer vil få til fiffige løsninger og bygge opp om sine egne interesser. Jeg er ikke med i politikken for å spille et spill. Avgjørelsene bør aller helst komme i møtet og ikke være avgjort på forhånd.
4. Jeg mener at saksbehandling og politiske vedtak skal være likt for alle som bor i Tingvoll, enten du jobber på Coop, på NIBIO, er bonde, lærer, ung eller gammel, selvstendig næringsdrivende, syk eller frisk. Likebehandling etter lovverket er for meg en selvfølge i offentlig saksbehandling.
5. Jeg mener at politiske vedtak bør være i tråd med tidligere praksis, noe som gir trygghet, saklighet og forutsigbarhet for innbyggerne i Tingvoll. For eksempel i byggesaker. Eller i tildeling av midler til næringsformål. Det kan ikke være slik at noen får og andre ikke får, avhengig av hvem du er venn (eller ikke venn) med privat eller i politikken. Dette gjelder også bruken av mitt «skjønn» som politiker.
6. Jeg kommer aldri til å stemme for en innstilling bare fordi det er vanskelig å stå alene. Dersom jeg ikke greier å stå for noe, uansett hvor ubehagelig det er, burde jeg ikke stå på en politisk liste.
7. Jeg kommer til å komme forberedt på møter.
8. Jeg kommer til å stille de vanskelige spørsmålene fra talerstolen, og gir meg ikke før jeg har et svar jeg er fornøyd med. Informasjon er en forutsetning for at de folkevalgte skal kunne treffe gode avgjørelser.
9. Jeg mener jeg har en god faglig ballast til å stå på liste. Jeg innrømmer gjerne når jeg ikke har svaret på noe.
10. Jeg kommer aldri til å lyve, snakke unnvikende eller legge fram feilaktig informasjon som folkevalgt. Det er bedre å si at man ikke vet svaret på noe. Det er tross alt menneskelig.
11. Jeg kommer til å lytte til hva kommunens innbyggere mener. Dersom jeg innser at jeg har vært med og stemt i en sak der jeg har tatt kraftig feil, så er jeg ikke redd for å legge meg langflat. Jeg føler ikke at jeg taper ansikt av den grunn. Det er aldri for sent å snu.
12. Jeg tror på at en god politisk debatt vil skape et bredt flertall med gode kompromissløsninger. Og i stedet for å rakke ned på hverandre, så må også politikere kunne gi hverandre skryt og ære for gode vedtak.
13. Jeg tror at alle de politiske partiene i Tingvoll har et genuint mål om å løfte kommunen fram i riktig retning. Jeg ser fram til et godt samarbeid med de andre politiske partiene etter valget – både i sak og prosess.

Dersom du syns jeg har noen fornuftige poeng, vil jeg benytte anledningen til å invitere deg til å stemme på meg og Høyre i Tingvoll.

God valgkamp og godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken