Glad i Aure

Lillian Wessel

Lillian Wessel Foto:

Av
DEL

LeserbrevKan Aure Høyre sitt valgprogram være noe for deg?

Ved et lokalvalg ser man gjerne på hva det er man ønsker å få gjort i nærmiljøet og kommunen sin,
og er derfor viktig for deg som velger å se hva som stemmer best overens med det du mener er
viktig. I Aure Høyre sier vi noe om hva som er viktig for oss, og hva vi vil jobbe videre med. Du får
også en presentasjon av de første fem listekandidatene som sammen ønsker å ta del i
samfunnsutviklingen og jobbe for de saker og verdier Aure Høyre står for.

Jeg er utdannet sykepleier og har gjennom mange år hatt stor glede med å jobbe innenfor dette
fagfeltet. Jeg har stor interesse for område helsepolitikken om føres i kommunen.

Jeg mener at en god kommune kan måles hvordan vi behandler de som trenger samfunnets hjelp, og for oss i Høyre er det viktig å føre en politikk som gir muligheter, trygghet og verdighet for den
enkelte. Vi setter enkeltmenneskene i sentrum, ikke systemene!

Aure Høyre vil at vår kommune skal være en god kommune og bli gammel i og alle som er avhengig
av pleie / bistand skal få god og verdig hjelp. For oss i Høyre vil kvalitet, fleksibilitet og valgfrihet være viktig å tilby innbyggerne.

ELDREOMSORG. Prioritere nok tilgjengelige sykehjems- og institusjonsplasser. Aure Høyre tvilte seg
fram til omhjemling av Tustna sykehjem til heldøgns omsorgssenter. Med Høyre sitt forslag fikk vi
flertall for å kunne omhjemle tilbake til sykehjem om behovet tilsier det. Aure Høyre garanterer å
følge utviklingen i behov og etterspørsel om sykehjemsplasser. Vedtaket om videre kjøkkendrift på
Gullstein ligger fast, som et godt tilbud til våre eldre.

NASJONAL HELSEREFORM. Leve Hele Live – en kvalitetsreform for eldre, vedtatt av Stortinget i 2018.

Målet med reformen er å forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen, som mat, helsehjelp, aktivitet
og fellesskap. Leve hele livet skal sikre sammenhengende tjenester og bygge et aldersvennlig
samfunn. Med denne bakgrunn stilte jeg begrunna spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte
22.05.2018 følgende begrunna spørsmål

1. Hvilke tiltak som anbefales i reformen er allerede etablert i vår kommune?
2. Kan vi forvente at den politiske ledelsen vil starte opp med reformarbeidet med det første?

I ett senere kommunestyremøte ga enhetsleder en situasjonsrapport om tjenestens aktivitetstilbud
og organisering i institusjonene og i hjemmetjenesten. Dessverre var det ikke entusiasme å spore fra ordføreren om å involvere kommunen i den Nasjonale kvalitetsreformen. Dette beklager jeg, da
involvering i prosjektet kunne bli en vinn sak for bruker og ansatte. Personalet som jobber nær
pasienten gjøt en STOR INNSATS for våre innbyggere. Tusen Takk! Innholdet i kvalitetsreformen er i tråd med Aure Høyre sitt grunnsyn i eldreomsorgen. Kommer Aure Høyre i posisjon de neste årene,
skal dette inn på dagsordenen.

MRH med Nils Kvernmo har foreløpig meddelt at den spesialiserte rehabiliteringstjenesten i fylket
skal omstilles. Dette vil berøre Aure rehabiliteringssenter i stor grad. Aure Høyre vil være tett på den
kommende prosess og gir her sin uforbeholden støtte for å finne den beste løsning for videre drift i
offentlig regi ved ARS. Pasientene har tydelig gjort sitt behov for nødvendig tilbud gjennom
presse/sosiale medier. Aure kommune har heller ikke råd å miste kompetansen med 40
kvinnearbeidsplasser.

JORDMORTJENESTEN: Bunadsgeriljaen har satt søkelyset på fødesituasjon og jordmor yrket i vår region, en fantastisk jobb som nå må sies å være landsdekkende. Dette flotte initiativet har Aure Høyre støttet fra første stund. Vi heier fortsatt på dere. Vi som bor i Aure har lang veg til fødeklinikk, enten man velger Kristiansund sjukehus eller st. Olavs Hospital. I tillegg til å opprettholde fødeavdelingen i KRS vil Aure Høyre arbeide for å styrke jordmortjenesten i kommunen. Vi er enig med regjeringens strategi med å øke jordmorstillingene i kommunen og kombinere denne tjeneste med andre oppgaver innen kvinnehelse. Uansett lang eller kort vei til fødeklinikk vil vi fra tid til annen opp leve fødsel under transport. Tryggheten for oss ligger i at kyndige Elisabeth Jørgenvåg stiller villig opp som følge til fødeavdeling. Jf. nyhetsreportasje i dagsrevyen går hun i beredskap og tjeneste langt over sin stillingsprosent.

AURE HØYRE har som mål at dere velgere, kommunens innbyggere, skal ha et så godt og bredt
tjenestetilbud som mulig. Høyre skal påse at de lovpålagte oppgaver innen helse, barn og unge og
eldre, blir utført med nødvendige ressurser og kvalitet. Vi legger vekt på å være ombudsmenn og
kvinner for Aures befolkning framfor å være talsmenn for systemet!

Kjære velger, ta del i valget! Vær med å bidra til at vi får mer av vårt gode demokrati!

Godt Valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags