Fortid og framtid - Havet vår levevei

Ordførerkandidat Torbjorn K. Sagen

Ordførerkandidat Torbjorn K. Sagen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For ikke altfor lenge siden, det finnes fortsatt folk blant oss som husker dette, så krydde det av folk langs kaia i Kristiansund. Fra der hurtigbåtkaia ligger i dag og nedover mot sentrum til butikkene, men alltid innom Nordmørskafeen på veien. Dette var før bilen gjorde sitt inntog som allment
transportmiddel for hver og en, da all ferdsel inn mot byen gikk med og via båt og la til langs kaiene. Det var dampbåter fra Angvika, Kvernes, Sunndalen, Tingvoll, Tømmervågen, Edøya og fra krik og krok, alle som en brakte folk og fe til by’n (og havna) oss; det naturlige sentrum for ferdsel og handel.

Faktisk helt fra Hitra og Frøya kom de farende, for også for dem var det Kristiansund som var by’n og regionssenteret deres. Så tok fergene over og for hver ferge som ble flyttet ut av sentrum og kaia, ble trafikken og tilhørigheten mindre. Nå skal ikke jeg hevde at «alt var så mye bedre før», som ordførerkandidat for et verdikonservativt Høyre i Kristiansund er det allikevel naturlig å forsøke dra de lange linjene, når jeg skal forsøke å forklare hvordan jeg mener Kristiansund kan gjenreise fanen som det naturlige senteret for vårt omland.

Havbruk retning nordover
Noe av svaret på det tror jeg vi faktisk kan finne ved å igjen se til vår helt nære historie, der havet og det vi tok opp av havet dannet grunnlaget for vår næringsindustri. Mens vi i Kristiansund opplever stagnasjon, nedgang i sysselsetting relatert til olje og relativt sett lite ettervekst i etableringer i andre næringer, så har de i havgapet mot Smøla og Aure, Hitra og Frøya skapt og skaper grunnlag for milliardinvesteringer. De er rett og slett det jeg vil kalle et oppkomme av initiativ og er innovative som få. Og verdiskapningen står de for selv, de venter ikke på staten, fylket eller det offentlige.

For jeg vil gjenta det jeg tidligere har skrevet, det viktigste vi nå som folkevalgte kan få utrettet den kommende perioden og det jeg går til valg til som ordførerkandidat, er å skulle legge til rette for at det skapes nye jobber. Det er vi sørgelig avhengige av for å skulle kunne gjenreise Kristiansund som regionsenter. Næringsutvikling må og skal Kristiansund som kommune bidra sterkt til ved å legge forholdene til rette. Vi må bli byen som kjennetegnes ved å være den næringsvennlige byen, den kommunen der målet er først og fremst å skulle si ja til søknader, si ja og spørre hva kan vi gjøre best mulig for å hjelpe og legge til rette for dem som vil etablere seg. Da er det også like naturlig at vi søker nye veier, går i den retning våre naturlige ressurser ligger og våre naturlige ressurser ligger i havet og det som produseres i og under havlinjen. Altså må vi også søke å finne nye samarbeidspartnere til å forsterke den regionen vi tilhører. Derfor vil det for meg som ordfører være naturlig å søke samarbeid nordover, i tillegg til det gode samarbeidet som allerede finnes på Nordmøre. For folk på Hitra og Frøya var Kristiansund fra naturens side en gang
«by’n» deres og der skapes det i dag milliardverdier, verdier som enten må videreforedles eller fraktes ut av landet. Kort sagt en næringskjede det for Kristiansund burde være naturlig å hekte seg på, det er «folket vårt» der ute, samme lynne, samme kultur, samme historie.

Samferdsel
Jeg innledet med å skrive om de gamle samferdselsårene, dampskipstrafikken som gikk i rute med naturlig endepunkt i havna vår. Skal vi lykkes med den tanken jeg har om å søke nye veier nordover, må det også fysiske ferdselsårer på plass.

Noen har vi allerede, et av de mest vellykkede interkommunale samarbeidsprosjektene vi har mellom den regionen jeg skisserer over, er på plass i form av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Et selskap som eies av kommunene på Nordmøre i fellesskap med tillegg av Hemne og Hitra. En
innovativ virksomhet som godt kan videreutvikles videre kommersielt til å inkludere også Frøya.

Men det må også andre midler til for å knytte oss nordover, fergeforbindelse mellom Aure og Hitra må forseres så langt det er mulig og noe jeg kommer til å ta opp på nytt med mine kontakter i Oslo. En slik forbindelse er en nødvendighet og må på plass så snart som mulig, helst i går, men at den bør prioriteres er for min del helt selvsagt. Med den på plass vil det jo også kunne arbeides videre med å kunne få opparbeidet Kvernberget som eksportflyplass for noe av den enorme mengden fisk som sendes ut av landet. Men det haster.

Så kan man kanskje etter hvert også begynne å dra noen visjoner om framtidige faste forbindelser mellom disse øyene i nærområdet vårt, kanskje noe tidlig å dra konkret, men tanken; spennende nok.

Høyteknologiske arbeidsplasser og Campus
Noen vil kanskje hevde at det å søke å utvikle nye arbeidsplasser i havbruksindustrien er feil retning, det er gammeldags tenkning i form av produksjonsindustri, framtiden må ligge i høyteknologi og miljø. Ja jeg er helt enig i den grad av at høyteknologiske arbeidsplasser er noe som den øvrige satsingen vil bringe med seg. Vi vet at knapphetsressurser i framtiden vil være tilgang på vann, tilgang på energi, tilgang på ren luft, alt ressurser vi har i mengder. Er det næringer som over tid har hatt og vil skape teknologisk nyvinning, er det sannelig de som knytter seg til havet. Stadig større krav til miljøvennlig produksjon (av mat, fisk) er noe av det som tvinger ny grønn teknologi inn i disse næringssektorene.

Vi har snakket lenge om et Campus til byen, altså høyere utdanning. Strengt tatt noe vi burde sørget for allerede på 70’tallet. Men diskusjonen har stort sett gått på plassering, med fine arkitekttegninger av både Campuset og tilhørende kafeer. Som ordførerkandidat for Høyre i Kristiansund er jeg imidlertid langt mere opptatt av hva vi skal fylle det Campuset med, hva slags studieretninger skal inn, hvilke fag er det næringslivet vil etterspørre. Da er det en selvfølge at utdanning med retning og innhold havbruk bør stå sterkt i det vi bør kreve. Matnyttig fra dag en.

Vi som politikere kan ikke skape disse arbeidsplassene det så sårt er behov for i vårt distrikt og i vår by, vårt ansvar er visjonene og planene, det å lede og det å gå foran. Som ordfører kan man ikke plassere seg selv midt i båten og la andre ta styringen.

Så valget er ditt, vi i Kristiansund Høyre og jeg som ordførerkandidat vil alltid velge å se det positive heller enn det negative, definerer alltid et glass som halvfullt heller enn halvtomt, ønsker heller å finne årsaker til å si ja heller enn å finne unnskyldninger for et nei. Og det valget innebærer å
være med på å si ja til å gjenreise Kristiansund som det tydelige og vitale regionssenteret Nordmøre fortjener. Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken