Bærekraftig næringsliv = Bærekraftig Nordmøre

Idar Slatlem

Idar Slatlem Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet snakkes om å skape en bærekraftig kommune og region, men hva skaper bærekraft? Overordnet er det snakk om at man har en netto befolkningsvekst, som igjen skaper grunnlaget for omsetningen i regionen. I denne sammenhengen snakkes det også mye om å skape en kommune med bolyst, men hva skaper bolyst? Nytt opera- og kulturhus? Nye moderne skoler og barnehager? Flere butikker? Større kjøpesenter? Urbane treffpunkt? Grønne parker? At dette har en effekt er nok udiskutabelt, men den viktigste faktoren er:

Gjennom ett robust og bredt næringsliv, som gir spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Alt annet enn arbeid er underordnet i vurderingen om noen utflytta ungdommer skal flytte hjem eller i vurderingen om familien skal flytte til Kristiansund. Utgangspunktet må være å ha noen å skape bolyst for. Arbeidsplasser er jobb nummer en. Derfor må vi skape flere jobber gjennom å ta i bruk ny teknologi og digitalisering, gjøre Nordmøre til Norges beste gründersted, ha ambisjoner om at ingen unge i vår by skal være uten jobb, sette et tall på hvor mange arbeidsplasser vi skal skape og hvor stor netto økning i innbyggertall vi skal ha. Dette forplikter og påvirker alle offentlige avgjørelser fra kommunestyre, plan og bygningsråd til utdanning og oppvekst. Denne tanken må stå i alle politikerhoder i alle avgjørelser.

Vi har en unik plassering, midt i grøtfatet for havnæring, oljeutvinning, energiutvikling og turisme med et utmerket utgangspunkt for å kunne ta en mye større del av utviklingen og verdiskapingen som skjer! Men hva skal til?

Samferdsel og samarbeid er viktige stikkord, både mellom, og på tvers av bransjer lokalt. Her må også det offentlige på banen, som må innta en offensiv rolle! Skape aktiv og åpen dialog, for å kunne aktivt legge til rette for å foredle alle forretningsmulighetene som dukker opp. I dagens verden skjer ting uhorvelig fort, og da er det viktig at man inntar en framover lent og aktiv holdning til næringsutviklingen i kommunen. Man må rett og slette hjelpe til å spille næringslivet god! Samferdsel – handler om å få varer og tjenester fort fram, men samferdsel skjer ikke av seg selv. Lokale krefter må påvirke fylkeskommunale og nasjonale krefter for å få fram samferdselsprosjekt og i kampen om samferdselskronene må samarbeid mellom kommuner og partier til. E-39 i Batnfjorden, E-39 Halsafjorden, Fylkeskommunale veiprosjekter, kommunale veistubber, utbedring av flaskehalser – alt dette angår oss veibrukere i hverdagen, mens næringslivet taper penger på å stå i kø.

Lokale eiere, lokale foretak og lokal kapital er helt klart å foretrekke. Lokale eiere gir stabilitet over tid og blir ikke nedlagt hver gang markedet gir et litt negativt utslag. Men da må vi også legge til rette for at lokale eiere må kunne få vokse, skape og trives. De må forbli lokale på grunn av forholdene, ikke på tross av. Vi må heie fram og skape lokale eiere og ikke la misunnelsens åk ta oss. Vi må også oppfordre til å la alle få delta i den lokale verdiskapingen gjennom å kjøpe aksjer i egen arbeidsplass. Vi vil stimulere enda flere til å bli eier i egen arbeidsplass, blant annet ved å gi et større skattefradrag for kjøp av aksjer i bedriften man jobber i.

Nasjonalt og internasjonalt advares det nå om «apokalypse» innen varehandelen, netthandlene overtar for de fysiske butikkene. Og flere store kjeder har «kastet inn håndkleet», og flere vurderer sin videre markedsstrategi for å kunne ha en bærekraftig framtid.

Men er det mange som tenker over hvilken innvirkning dette vil ha for oss her på «berget»? Det er kjekt med stort utvalg og varene levert i postkassa, men hva med de lokale arbeidsplassene? Hva med den lokale verdiskapningen? Dette er internasjonale trender som treffer oss i en liten og åpen økonomi, men hvordan kan vi motvirke dette lokalt? Lage noe unikt lokalt, satse på lokalt produserte varer. Turisme og næring går inn i hverandre her. Hvem har en beliggenhet der en kan fiske i byens havn og etterpå få den grillet og spist. Bondens marked er veletablert, men fiskerens marked er ennå ikke etablert – er det en tanke å tenke? Lokalt blir det hvert fall. Tiltakene er det bare fantasien som begrenser, men en fornying må til, før vi råtner på rot.

Nå må det politiske og kommunale miljøet sette det lokale næringslivet på agendaen! Her er det mye å hente på å skape en JA! Kommune. Men da må vi snu en holdning fra dagens skepsis og manglende oppmerksomhet til et aktivt Ja! til lokale utviklere. Dette gjelder spesielt i offentlig forvaltning, politiske oppmerksomhet, kontakten med næringslivet og offentlig og privat samarbeid.

Skal vi få til noe, må det skapes lokalt. Her må vi få et miljø der alle er med og løfter alle gode lokale initiativ!

Sammen er alt er mulig!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags