En enklere digital hverdag

Av
DEL

LeserbrevEr du lei av å oppgi den samme informasjonen igjen og igjen i møte med det offentlige? Du er ikke alene. Derfor skal vi skape én digital offentlig sektor.

Ny teknologi og digitale løsninger forandrer måten vi lever på. Hvordan vi hører musikk, kommuniserer med hverandre og handler. Digitalisering endrer også måten vi forholder oss til det offentlige på. Hvordan vi søker om barnehageplass og hvordan vi bestiller time på helsestasjonen.

I løpet av et menneskeliv eller en bedrifts liv, må man forholde seg til en rekke forvaltningsnivåer og systemer. Bydelen, kommunen, fylket og staten. For hver offentlig tjeneste man benytter, må man ofte fylle ut de samme rubrikkene med den samme informasjonen. Og det er ikke alltid lett å navigere i et ukjent farvann av skjemaer og regelverk.

Mange har overskudd og kompetanse til å finne fram blant de offentlige tjenestene. Men vi kan alle tenke oss at situasjonen er en annen når man får et alvorlig sykt barn, og man vil tilbringe all tid i verden med det barnet. Eller når man er ny i Norge, og det meste føles uoverkommelig. Eller når et familiemedlem dør, og man mest av alt trenger tid til å sørge.

Nylig lanserte regjeringen en ny strategi for digitalisering i offentlig sektor. Strategien er utarbeidet sammen med kommunene gjennom KS, og den viser vei fram mot 2025. De aller fleste bryr seg ikke om hvilket forvaltningsnivå som tilbyr en tjeneste. De bryr seg om å få det de har krav på, når de har krav på det – og at tjenestene de får holder høy kvalitet. Derfor er vårt mål å skape sammenhengende digitale tjenester.

Vi valgt ut sju såkalte livshendelser hvor vi skal prioritere arbeidet med sammenhengende tjenester i årene som kommer. De sju livshendelsene er: 1) Å bli forelder, 2) Å få et alvorlig sykt barn, 3) Å miste og finne ny jobb, 4) Å være ny i Norge, 5) Dødsfall og arv, 6) Å starte og drive en frivillig organisasjon, og 7) Å starte og drive en bedrift. Felles for disse livshendelsene er at de angår mange av oss, og at de utløser behov for en rekke offentlige tjenester.

Innbyggere som er i disse livssituasjonene skal oppleve at tjenestene de har behov for, er sømløse, digitale og lett tilgjengelige. I praksis betyr det at en offentlig tjeneste som man uansett har krav på, kan komme i form av melding eller et pushvarsel i stedet for at man selv må lete fram et søknadsskjema. Når man for eksempel får barn, vet jo det offentlige at det snart vil være behov for tjenester som foreldrepenger, permisjon, time på helsestasjonen, barnehageplass, skoleplass og kanskje skolefritidsordning.

For å utvikle sammenhengende tjenester, må vi bruke og dele data på en annen måte. Strategien legger derfor opp til at offentlig sektor skal dele data på tvers av forvaltningsnivåer. Det betyr for eksempel at hvis du har et alvorlig sykt barn, så vil sykehus, NAV, private og offentlige spesialister, fastlege, skole, barnehage, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsestasjon kunne dele data på en måte som muliggjør mer sømløse og bedre tjenester – som igjen kan bidra til et bedre liv for barnet og familien.

Når vi nå tar steget opp i neste digitaliseringsdivisjon, handler det ikke lenger bare om å løse oppgavene våre på bedre måter ved å sette strøm på de gamle papirskjemaene. Nå handler det om å løse oppgavene våre på helt nye måter gjennom radikal innovasjon, slik at vi alle får en enklere digital hverdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags