Helsetjenesten må holde tritt med teknologien

Av
DEL

LeserbrevDet siste tiåret har det skjedd en revolusjonerende utvikling i medisinsk utstyr for personer med diabetes. Insulinpumper og sensorteknologi har fått stor betydning for egenbehandlingen og mange ønsker å bruke slike hjelpemidler. Diabetesforbundet opplever nå massiv etterspørsel etter dette utstyret, særlig fra foreldre til barn med diabetes. Dessverre er det store geografiske forskjeller i tilgangen til disse. Flere steder er det nå lange køer ved sykehusene og mange brukere opplever stor frustrasjon og usikkerhet.

Kontinuerlig glukosemåling (CGM) føyer seg inn i rekken av gode, teknologiske nyvinninger innen blodglukosemåling. Disse apparatene måler glukosenivået i kroppen kontinuerlig slik at man slipper å stikke seg i fingeren flere ganger daglig. Man unngår smerte og blodsøl, og terskelen for å måle seg er lavere. Dette bidrar til god egenbehandling, noe som er det beste helseøkonomiske tiltaket vi har for å forebygge kostbare komplikasjoner.

I tiden framover vil det komme nye innovative hjelpemidler som vil gjøre diabeteshverdagen enklere. Vi må ha refusjonssystemer som sikrer at disse hjelpemidlene blir tilgjengelig for alle med diabetes. Helsetjenesten i Norge skal være rettferdig og alle skal ha tilgang til den samme behandlingen. Vi kan ikke akseptere at Norge blir et samfunn der noen har råd til å kjøpe seg bedre behandling enn andre, eller at behandlingen er ulik fra landsdel til landsdel.

Diabetesforbundet Møre og Romsdal oppfordrer alle partier til å jobbe for en lettere tilgang til behandlingsutstyr og sørge for at de er like tilgjengelig for alle, uavhengig av både geografisk tilhørighet og personlig økonomi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags