Tenk enkelt, tenk pasientene først!

Av

Råd til Adm. direktør Remme og styret for Helse Møre og Romsdal.

DEL

LeserbrevHelse Møre og Romsdal er i en svært vanskelig og utfordrende situasjon. Det er mange aktører og mange innspill å ta stilling til. I dette kaoset er det viktig å ha rett fokus og handlekraft. Spesialisthelsetjenesten har et formål. Det er å gi pasienter og pårørende god behandling, pleie og omsorg. Situasjonene som ligger bak pasientenes kontakt med oss varier. Det kan være alt fra relativt enkle plager til dypt tragiske akutte situasjoner og alvorlig sykdom. Våre møter med pasientene og pårørende skal være preget av trygghet, respekt og kvalitet. Hovedmøteplassen mellom de sykeste pasientene og oss er sengepostene. Her utøves pleie, omsorg og behandling som kan gi trygghet og som kan oppleves respektfull. Viktige personer rundt pasientene for å ivareta dette er blant annet rengjørere, helsefagarbeidere og sykepleiere.

Med ukloke og dårlig gjennomtenkte endringer er veien er kort over til utrygghet, dårlig pleie og behandling. Styret og ledelsen må derfor være kritisk til forslag om nedbemanning og sengereduksjon bygd på isolerte, kjølige beregninger av liggedøgn og økonomisk gevinst. Mye av de vi gjør kan ikke måles og beregnes. Det handler om viktig møter hvor profesjonelle fagfolk hver dag døgnet rundt er der for pasientene og de pårørende. 

Forslaget om å outsource rengjøringen er et godt eksempel på et uklokt forslag. Det er skammelig. Rengjøringspersonellet på sengepostene, akuttmottak, poliklinikker og tilsvarende er viktig for å kunne ivareta foretakets verdier. Pasientene opplever de som kontinuitetsbærere som er nærværende og gir trygghet.

Helse Møre og Romsdal må rydde i eget bo og spare. Vi ansatte aksepterer det. Men tenk enkelt, tenk pasientene først. Snu tilnærmingen, ikke begynn med pleiere og rengjørere. Start med det som er lengst fra pasientene.

Under finnes en liten liste over tiltak som ikke vil ramme pasientene og som vil redusere Helse Møre og Romsdals utgifter og samtidig fører til avbyråkratisering.

Stedlige sykehuskoordinatorer.                                                                                                                           

Det er fire av disse. Fortsatt ingen klar arbeidsinstruks. Bør kunne fjernes. (6 millioner)

Forkskning/innovasjons avdelingen.                                                                                                              

Avdelingen har i dag mellom 15 og 20 ansatte. Bør kunne halveres. (10- 12 millioner)

Rådgivere.                                                                                                                                                         

Enkelte klinikker har i egen stab mange rådgivere, opptil 11. Bør kunne reduseres. (10 millioner)

Konsulent bruk.                                                                                                                                                  

Helse Møre og Romsdal har brukt eksterne konsulenter til for eksempel omorganisering. (I 2015/16 kostet det 9 millioner)

Prosessarbeid.                                                                                                                                                        

Redusere antall prosesser og utredninger. Til ROS-analyse som skal gjennomføres 04.02 2019 er det innkalt ca. 50 deltakere. (Ukjent kostnad).

Denne lille listen er satt opp i all hast. Med grundigere arbeid kan den forlenges og innsparingen mange dobles.

For å sette ting i perspektiv så tilsvarer de fire stedlige sykehuskoordinatene sju sykepleiestillinger på sengepost og opp mot ti rengjørere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags