Fjern hørselsvernet Remme!

Av
DEL

LeserbrevJeg er heldig. Jeg bor i Norge. Vi har et helsevesen som fungerer utmerket når alt klaffer.

Det er bare en hake ved dette.   Jeg bor på feil plass i fylket. Det vil si, nord for Romsdalsfjorden.

Nærmere bestemt på ei øy langt ute i havgapet. På Smøla. Der hvor hav møter himmel og neste stopp er England.

Det er blant annet der din «sparepakke» vil få store negative konsekvenser. Altså, på Nordmøre. Vårt flotte og velholdte lokalsykehus i Kristiansund skal legges ned. Rehabiliteringssenteret i Aure skal etter planen legges ned. Fødeavdeling i Kristiansund og Molde skal slås sammen. 

Du er fullt klar over at ROS-analyser lyser ildrødt når det gjelder fødende. Transportfødsler og fødsler på en benk på helsestasjonen vil øke, og med den risikoen dette vil medføre, forstår jeg ikke at dere tør å gamble med fødende kvinner og de barna som er på vei inn i verden.

En dag går det galt Espen Remme. Hva vil du tenke da? I Aure kommune er det ikke engang beredskapsferge. Det er en døgnambulanse som kan være borte fra kommunen over lengre tidsrom. Følgetjenesten for jordmor i Halsa, Aure og på Smøla ligger på 35 %. Hvordan skal du skaffe 100 % beredskap – når du ikke har klart mer enn 35 % på 5 år?

Helikopter kan selvsagt tilkalles, både i Aure, Halsa og på Smøla. Om det oppstår samtidskonflikt med ambulanse eller helikopter, kan dette få fatale konsekvenser. Er det da den enkelte jordmor som skal henrettes i mediene eller tar du ansvaret Remme?

Det samme gjelder vel i utkantene i Romsdal. Kostnadene ved bruk av helikopter går vel over et « annet budsjett « det også. La våre fødende kvinner beholde tryggheten det er å ha tilgang til fødeavdeling så nært som mulig.

Det polikliniske tilbudet med ambulerende revmatolog i Kristiansund er allerede fjernet. Ganske så sammenfallende med at revmatologen som hadde vært der i mange år gikk av med pensjon ved årsskiftet. Tilfeldig? Neppe. Dette vil medføre at alle revmatiske pasienter på Nordmøre må reise til Ålesund eller St. Olav for en poliklinisk time. Den sistnevnte institusjon har en ventetid på 12 uker for en poliklinisk time. Jeg snakker av erfaring. Har noen tenkt på transportkostnader, eller er dette også « et annet budsjett «?. For utkantene kan det faktisk bety 1–2 dager borte fra jobb for en times konsultasjon om ikke alt klaffer med transport. Mange må også få taxitransport på grunn av alder og problemer med bevegelighet. Jeg har sjøl kostet helsevesenet noen titalls tusen i transport til og fra Smøla den siste tiden.

De fire stakkarslige sengene for revmatikere ved Ålesund sykehus skal også fjernes for å gi plass til flere rehabiliteringspasienter. 4 senger? Hvor skal du gjøre av disse pasientene Remme? Legge dem på en medisinsk avdeling som allerede har store nok kapasitetsproblemer? 16 sykepleiere har sluttet ved medisinsk avdeling på Ålesund sykehus i løpet av et år på grunn av arbeidspresset.

Hvor har du tenkt å plassere ansvaret for pasienter som må ha rehabilitering for å komme tilbake i jobb, eller kunne fungere uten å legge altfor mye beslag på de tjenestene hjemkommunen kan tilby om forslaget om å legge ned Aure rehabilitering blir gjennomført?   Kapasiteten til hjemmesykepleien i de fleste kommunene er allerede sprengt. De sliter allerede med kravet om hjemmebasert rehabilitering. Utopisk og naivt å tro at kommunene kan ta dette ansvaret når kompetansen og ressursene til å drive tverrfaglig rehabilitering ikke er til stede i mange kommuner.

Fysioterapeutene greier knapt å ta unna det mest nødvendige. Mange små kommuner i utkantene har allerede problemer med å få tak i nok fagfolk. Hvordan har du tenkt å løse dette?

Med 4 senger mer i Ålesund vil det fortsatt være en manko på 16 plasser om Aure rehabilitering legges ned. Fjern hørselsvernet og lytt til fagfolkene og fotfolket Espen Remme.

Jeg har den siste uken sett dette fra sykesenga på Ålesund sykehus. I en periode på nesten 4 måneder i smertehelvete har jeg gjort meg noen tanker om Helse Møre og Romsdal.

Med tanke på « sparepakken « og hva den vil medføre er jeg lite imponert over helsebyråkratenes matematikk kunnskaper.

Enhver med minimum karakteren 1 i faget matematikk er i stand til å se at det er noe med dette regnestykket som ikke stemmer. Jeg er temmelig sikker på at sparepakken går « rett vest «

Det er bare å se til eksisterende underskudd i HMR. Hva skjer da?

Jeg var heldig. Jeg ble mottatt av kompetente spesialister på alle plan som jobber tett sammen for å hjelpe. I en revmatikerseng som skal fjernes. Med sykepleiere som ser hele deg. De fortjener honnør for innsatsen i et helseforetak som setter sparetiltak foran ansattes situasjon. Jeg er takknemlig og imponert over de ansatte ved revmatisk/rehab avdelingen ved Ålesund sykehus.

Det samme kan sies om ansatte ved Kristiansund sykehus som har stått i en marerittliknende situasjon i lang, lang tid. Alt dette for å realisere luftslottet på Hjelseth som krymper og krymper. Som ikke vil fylle kravene om å kunne betjene innbyggerne i både Romsdal og Nordmøre på en fullverdig måte. Jeg er fullt innforstått med at innbyggerne i Romsdal har et stort behov for et nytt sykehus. Det må de få. Jeg har vært der og sett forfallet. At vi her på Nordmøre skal bli fratatt alt på grunn av dette blir for drøyt for meg Espen Remme. Vi blir behandlet som annenrangs borgere her på Nordmøre. Det føles verken godt eller rettferdig.

3 rehabiliteringsinstitusjoner i sørfylket, ingen i Romsdal eller på Nordmøre. Dette blir foreslått av en gruppe bestående av kun sunnmøringer.

Av med hørselsvernet og lytt Remme. Dette dreier seg om oss, om deg, om dine og mine og alle de som har behov for helsehjelp i verdens rikeste land. Også vi som bor i utkantene av fylket i Romsdal og på Nordmøre.

Når dette er sagt, er jeg fullt klar over at denne ytringen skulle vært sendt helseminister Bent Høie og Helse Midt Norge. Alle vet at helseforetaket i Møre og Romsdal er underfinansiert. Men de har en tendens til å lukke både øyne og ører for hva som skjer utenfor deres virkelighet. 

Jeg vet selvsagt at du gjør dette etter pålegg fra styret Espen Remme. Men betyr dette at du som toppsjef for en medisinskfaglig organisasjon ikke har noe valg? Betyr det at du kan sette hensynet til økonomien foran hensynet til pasientene og risikoen for tap av menneskeliv?

Fjern hørselsvernet og sett ned foten Espen Remme! Si fra! Det er nok nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags