Omstilling i Helse Møre og Romsdal

Av
DEL

LeserbrevVi er dypt bekymret for effekten foreslåtteomstillingstiltak vil ha på Nordmøre og særlig fagmiljøene på Aure Rehabilitering og Kristiansund Sykehus. I interimsfasen (perioden mellomtomte-vedtaket og innflytting nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal – SNR) var Helse Møre og Romsdals uttalte mål å bevare og om mulig styrke alle fagmiljøinn mot innflytting SNR. Vi ser nå at helseforetaket ikke har til hensikt åfølge opp dette målet. Risiko og sårbarhetsanalysen fra 2014 peker påforvitring og kollaps av fagmiljøene som en risiko. Ingen av tiltakene fra analysen er iverksatt tross gjentatte etterlysninger fra ansatte, tillitsvalgtsapparatet og vernetjenesten. Vi oppfatter at det er overhengendefare for forvitring og kollaps av fagmiljø dersom man nå legger ned Aure Rehabilitering og fødeavdelingen på Kristiansund Sykehus.

Konsekvensene dette vil ha for rekruttering til SNR erkatastrofale. I tillegg vil dette gi svært store konsekvenser for HMRs mulighettil å tilby likeverdig spesialisthelsetjeneste til befolkningen i fylket, isærdeleshet befolkningen på Nordmøre.

Videre vil vi formidle at vi som ansatte ved Kristiansundsykehus og del av et sterkt og innovativt fagmiljø føler oss krenket avledelsen ved helseforetaket. Å nedsnakke ansatte og fagmiljø i styresakene og imedia oppleves som omsorgssvikt.

Vi ble forsikret at vi skulle beholde og styrke allefunksjoner fram mot nytt sykehus. Helseforetaket skulle ha særlig oppmerksomhetpå det sykehuset som tapte tomtevedtaket. Dette løftet er ikke fulgt opp. Vedtaket om plassering av det nye sykehuset i 2014 var tungt å fordøye, menflere av oss var innstilt på samarbeid mot et felles mål. Motivasjonen tilsamarbeid er nå fraværende. Gjentatte løftebrudd fra ledelsen oppleves som svikav et slikt omfang at det direkte påvirker motivasjonen til å holde ut på jobb. Å jobbe ved Kristiansund Sykehus oppleves ikke som helsefremmende, men som enbelastning.

Helseforetaket har krav om innsparing. Tiltakene somforeslås nå er helt feil ende å begynne i. Vi mener at å gjennomførenedleggelse av Aure og føde i Kristiansund ikke vil gi økonomisk innsparing, men tvert imot koste foretaket dyrt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags