Uverdig spill om Gjemnes

Fra folkemøtet i Flemme om grensejustering i Gjemnes kommune.

Fra folkemøtet i Flemme om grensejustering i Gjemnes kommune.

Av
DEL

MeningerUverdig er en ting, men udemokratisk er det som foregår ved søknaden fra styret i Angvik bygdelag om grensejustering også. Når sentral person i Angvik i en kommentar sier; «Det at et mindretall nå prøver å overkjøre flertallet, er vel det som kalles udemokratisk», er det nesten kommet til lavmålet i vurderingen av hva demokrati er.

Rundt 80 % av alle over 16 år i indre Gjemnes har altså besvart innbyggerundersøkelsen. 57 % av disse har sagt ja til overføring til Molde, 35 % ja til at de fortsatt vil være i Gjemnes og 7 % som ikke vet/er usikker.

Dette er slettes ikke noe sterke tall for å justere fra flere bygder i indre Gjemnes til Stor-Molde, bygder utenfor selve Angvika der ønsket om å bli overført til Molde sannsynligvis ligger godt under 50 %! Tar vi så summen av de som ønsker å forbli i Gjemnes og de som ikke vet eller er usikker, får vi 42%.

Altså over 4 av 10 innbyggere målt fra de samme 80% vil ikke, eller svarte ikke bekreftende på at de ønsker seg over til Molde! Det er noe som heter at «tvilen skal falle tiltalte til gode», og ikke minst; det er noe som heter nedarvede demokratiske spilleregler. Bare om det er snakk om lov-/vedtektsendringer i det norske samfunn er minstekravet 2/3- dels flertall, altså ca.67 %. Nedleggelser av lag og organisasjoner, og ikke minst suverenitetsavståelser krever enda mere enighet, 3/4-flertall, 75 %!

Dette er rett og slett det som er så gjennomgående i våre samfunn for å holde de stabile! Mindretall skal ikke valses ned av flertall om de ikke er tilstrekkelig store. Og så tror nå flere av dere at 57 % jevnt over, der bygder nå strides seg imellom, er gode tall for å trekke ny grense mellom Stornok-Molde og Godnok-Gjemnes. Som om ikke det er nok, sitter på toppen av dette sirkuset, fylkesmannen og hans saksbehandler, som har trukket «telefoneringsgrensen» sin nedover Torvikdalen, oppat igjen til Øye, og nedat igjen i dalen (sies det), og ikke vil frigi de detaljerte tallene fra hver av bygdene i indre Gjemnes.

Grunnen skal visstnok være mht. personvernet. Jeg sier da, at fra slike folk skulle VI alle heller blitt vernet!  Det var en som nylig uttalte, at dette hadde ikke gått i et annet fylke, grensejusteringen hadde blitt avvist. Ja en kan sannelig lure på hvilken demokratisk bakgrunn/skole enkelte har gått. Om ikke de detaljerte tallene blir frigitt (noe som var uttalt tidligere) foreslår jeg da å trå til med ei samla klage til Sivilombudsmannen.

Da kan det nok være stor sannsynlighet for at fylkesmannen innen utløpet av året får seg «ei skrape» i det minste, for bl.a. forsøket på hemmelighold (for å få det slik han har villet lenge, med å legge bl.a. Gjemnes under Molde!). En annen kommenterte de to Ap-representantene fra indre del av kommunen «for at de opptrådte udemokratisk og satte bygder opp mot bygder», etter at de kom i mindretall i kommunestyret for å overgi Gjemnes til Molde.

Har igjen bladd opp i Gjemnes AP sitt valgprogram for inneværende periode 2015-2019, grunnlaget for at AP faktisk fikk såpass stemmer fra folket ved valget og dermed har 4 representanter i kommunestyret.

Av i alt 7 hovedpunkt står bl.a.: «Gjemnes AP vil:

*at kommunen blir markedsført på en positiv måte under mottoet «godt å leve, trygt å bo»!

*sterkt fokus på ansattes arbeidsvilkår!

*ikke konkurranseutsette kommunale tjenester!

*at en mulig kommunesammenslåing skal ivareta interessene til hele kommunens befolkning!

Ingen ting om mulig grensejustering eller deling! Er ikke dette sirkuset med «grensejusteringssaken» som enda foregår, i forskjellig grad i strid med alle disse fire punktene? Smak på ordene; «skal ivareta interessene til hele kommunens befolkning»!

Det er en pågående strid nå i indre Gjemnes, og forøvrig i kommunen. Merk også særlig det med «ansatte og ansattes arbeidsvilkår».

Jobber i kommunen settes i spill med dette sirkuset. Selv ønsker jeg fred mellom bygdene i Gjemnes, enda mere samarbeid og mindre av det som ser ut som ego fra enkelte. Selv om folkemøtet i Flemma vel måtte være Gjemnesrekord i svartmaling fra enkelte, var svært mye av jobben som var gjort ganske så grundig.

Det er mye arbeidsomme folk i Angvika, og et stort ønske er at dette potensialet kunne vært med og samlet oss i vår kortreiste kommune. Med kortreist mener jeg da at vi bl.a. har sikker nok og rask saksbehandling av svært mye, gode skoler, god eldreomsorg og mye mer, ikke minst innen kultur. Ja det var uttrykt fra de som forsvarte

Gjemnes som egen kommune, at vi faktisk har noe «å gå på» her i kommunen på enkelte områder, i motsetning til for eksempel Molde. Bl.a. kan kanskje «råkjøret» med å bygge alt for mye på en gang roes noe ned. I tillegg er det stor sannsynlighet, om stortingsvedtaket av 7. desember skal stå til troende, at inntektssystemet allerede i år vil komme Gjemnes mere til gunst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags