Sprekker Gjemnes sprekker Møre og Romsdal?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDersom indre Gjemnes blir en del av Molde vil det bli kamp om resten av Gjemnes kommune. Vinner Molde denne kampen også, er det trolig at nordmøringene vil føle seg ribbet til skinnet. Nordmøre er allerede svekket ved at Eide går sammen med Fræna og Rindal og Halsa blir en del av Trøndelag.

Resultatet kan bli at det kommer en søknad fra Nordmøre om å få bli trøndere. En langvarig og bitter sjukehusstrid har ennå ikke lagt seg, og en ny strid om Gjemnes er det siste regionen trenger.

Om en kommune skal deles eller grensejusteres har stor betydning for hvordan saken skal behandles. Forskjellen er at en grensejustering avgjøres i Departementet, mens en deling må behandles i Stortinget. I følge Kommunal- og moderniseringsministeren kan 40 prosent av arealet og 25 prosent av folket grensejusteres ut av Gjemnes.

Det samme regelverket gjelder både for kommuner og fylker og enkeltsaken i Gjemnes kan skape presedens som legger godt til rette for flere kommune- og fylkessammenslåinger - uten innblanding fra Stortinget.

Mister Gjemnes en fjerdedel av innbyggerne blir det svært krevende å fortsette som egen kommune, og det er sannsynlig at et slikt grep i neste omgang fører til at Gjemnes kommune opphører. Dette har klare paralleller til en tenkt situasjon der kristiansunderne søker om grensejustering for det som er igjen av Nordmøre - grovt regnet en fjerdedel av innbyggerne og en tredjedel av arealet i Møre og Romsdal.

Hvis en slik søknad innvilges i Departementet kan konsekvensen fort bli at Møre og Romsdal sprekker – Romsdal til Trøndelag og Sunnmøre til Vestlandet.

I politikken er det tett kobling mellom hva politikerne mener i en sak og hvor de bor. I forbindelse med kommune- og regionreformen ser vi en tydelig utkanteffekt.

I noen bygder som ligger i utkanten av kommunen, og i noen kommuner som ligger i utkanten av fylket mener flertallet av innbyggerne – kanskje med god grunn -  at deres interesser i for liten grad er ivaretatt, og søker derfor om overflytting til annen kommune eller fylke. Vi som bor ute i distriktene – enten det er i Gjemnes eller Molde er ikke tjent med at avgjørelsesmyndighet flyttes lengre unna oss. Over tid drar de som har makta ressursene til seg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags