Busstilbud ønskes

Utsikt mot Gjemnesvegen

Utsikt mot Gjemnesvegen Foto:

Av
DEL

LeserbrevNy veg fjernet busstilbudet og førte til økt biltrafikk.

TimeEkspressen mellom Volda og Kristiansund er et godt tilbud til mange av innbyggerne i Møre og Romsdal som bor ved E39, eller dem som kan bruke korresponderende transport til denne ruten.

Før det ble ny vei mellom Krifast og Batnfjord i Gjemnes, kunne alle som bor langs Gjemnesvegen benytte seg av bussen, både i retning Kristiansund og mot Molde, uten å kjøre bil først.

Da nyveien åpnet «MÅTTE» bussen plutselig bruke denne, selv om ingen bor ved den og ingen av/påstigning er tillatt. Den gang «måtte alle forstå» at bussen ikke kunne fortsette å kjøre gamlevegen når den kunne spare tid ved å kjøre 90 km i timen på nyveien. Ja, alle måtte sågar forstå at det bare var de som reiste til Molde på jobb og skole, som fortsatt måtte fraktes med bussen. Tre turer om morgenen i retning Molde, og tre turer om ettermiddagen fra Molde, kjører bussen gamlevegen.

Hvem har bestemt ?

Hvorfor kunne/kan det ikke etableres samme tilbud til/fra Kristiansund? Rutetabellen for disse turene er de samme som resten av dagen, så hvorfor kan ikke alle turer kjøres langs den veien folk bor ved, og kan benytte seg av bussen? Over 70 husstander, og mange hytter og fritidsboliger, har kort gangavstand til veien, og noen busslommer har nok vegvesenet råd til når folk blir vante til at bussen igjen kommer. Vi som reiser med TimeEkspressen, men må kjøre til Høgset eller Batnfjord for å komme om bord, opplever ofte at bussen står noen minutter på Batnfjord og Krifast og venter for ikke å kjøre før rutetid. Det har sågar hendt at sjåføren har hatt god tid til røykepause på Batnfjordsøra.

Ny giv av valgvind?

Vi har hatt et «Molde-vennlig» sammensatt kommunestyre de siste fire årene i Gjemnes, og det var bare ved folkets motstand sammenslåing med Molde Nye kommune vart unngått. Fradelingen som Angvik Bygdelag søkte om ble forhindret av motstand først og fremst fra deler av egne innbyggere med god hjelp fra hele befolkningen, og en kritisk ordfører. At Ytre Gjemnes, der motstanden var sterkest, skulle få kommunal hjelp for å beholde bussen eller få kommunale investeringer var vel for mye å vente. I stedet har kommunen brukt overordnede offentlige føringer og ønskemål til å forhindre også de få private tiltak som er forsøkt fremmet.
Gjemnes kommunestyre hadde nylig sitt siste møte i denne perioden, og diskuterte da kommuneplanens arealdel.

Plutselig uttalte «alle» frustrasjon, og velvilje, for manglende kommunale muligheter langs Gjemnesvegen, og lot kritikken hagle over tydeligvis bastant motstand fra fylke og stat, som sier nei til alt akkurat her.

Var det valgvinden som hadde blåst nye tanker inn i Gjemnespolitikernes hoder til denne ettermiddagen? Så kan vi håpe at kanskje byråkratene i Molde merket vinden fra kommunestyremøtet og tillater at også Ytre Gjemnes kan innvilges litt slakke på urimelige restriksjoner.

Vegvesenet (i Molde) har i alle fall funnet ut at biltrafikken på fylkesvegen på Bergsøya nå er så liten at det går an å ha noen hus både ovenfor og nedenfor vegen, og dermed har de (iflg.kommunen) tillatt nye 4-5 tomter på øvre sida av vegen der det hittil ikke bor noen.
Kanskje er det bare for kommunen å spørre så forsvinner problemene som høstdoggen gjør for sola nå om dagen.

Satelitter, eller konkurerende kommunesenter (kompakte!)

«Innsigelsene» (fra kommunen) gikk på at etablering av boliger, som for eksempel i Gjemneslia, ville bli oppfattet som en bustadsatelitt som ville skape ekstra transportbehov. Åtte kilometer til Batnfjordsøra, og to kilometer til nærmeste ekspressbusstopp, blir oppfattet som utenfor normal gå- og sykkelavstand. Den overordnede intensjonen i planen sier nemlig at en skal prioritere kompakte grendesentra.

Ny regulering av 25 og 50 boligtomter i Angvika og Osmarka var det visst uproblematisk FOR FYLKE OG STAT Å GODTA, og for kommunen ta med i arealplana, uten tilstrekkelig busstilbud, rasfare, eller gang og sykkelveger,nedbygging av jordbruksareal mm.

"Gjemnes kommunestyre beklager at statlige myndigheter legger band på lokaldemokratiet med hensyn til utbygging av boligfelt der jordvern og trafikksikkerhet ikke er til hinder for dette."

Om en måned konstitueres det nye kommunestyret, og mange Moldetilhengere fikk ikke plass i de neste fire årene, mens de som vil fortsette som egen kommune er blitt flere, i tråd med folkets ønske.
For oss i Ytre kan dette igjen bety kommunal tiltakslyst for et bedre busstilbud til begge byene hele dagen, og støtte til private initiativ for vekst og videreføring av de få kommunale tilbudene som finnes, som f.eks barnehagene på Bergsøya, og Storlandet(privat).

G=N

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags