Helsekontroll skal bli en norsk barnerettighet

Av
DEL

LeserbrevFrP har i lang tid kjempet for å innføre et påbud om at alle barn og unge må følges opp om de ikke møter til helseundersøkelsene når helsestasjonene og skolehelsetjenestene innkaller til timer.

I plattformen fikk FrP gjennomslag for to punkt som vil være avgjørende for å følge opp FrPs barnekampsak. Det ene gikk ut på at vi skal følge opp barn som uteblir fra aldersbestemte helsekontroller, og det andre punktet skal sikre at alle barn gjennomfører en obligatorisk test av norskkunnskaper ved fireårskontroll.

Dersom helsestasjonen etter gjentatte forsøk ikke kommer i kontakt med barnet/familien, så skal kommunen oppsøke barnet. De fleste møter, men det er bekymringsfullt at noen barn aldri møter opp. Dersom barnet får helseoppfølging fra sykehus eller fastlege er dette selvfølgelig greit. Det viktige er å forsikre seg om at ingen barn blir gjemt og glemt.

Gjennomslagene i plattformen er et stort skritt i riktig retning. Det kan ikke være slik at barns rettssikkerhet varierer fra kommune til kommune.

Dersom foreldre unnlater å ta med barna sine til helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, så skal dette følges opp.

Alle barn og unge skal bli innkalt til time på helsestasjonene eller hos skolehelsetjenesten.

At alle barn må møte til helsekontroll, sender noen viktige signaler om at vold, overgrep eller kjønnslemlestelse vil bli oppdaget. Alle barn skal bli sett. Oppfølging fra kommunen skal bli en barnerettighet framfor noe foreldre kan velge å benytte seg av.

Helsekontroll er viktig for å teste utvikling i språk, atferd og utvikling. Helsestasjonen kan avdekke nedsatt hørsel eller syn, noe som er særlig viktig for skolestart. Det er også viktig for å få informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet og det kan være en viktig integreringsarena for familiene.

Alle barn skal få oppfølging slik at vi unngår, og avdekker vold og omsorgssvikt.

Helsestasjonene og skolehelsetjenestene spiller en avgjørende rolle for å gi informasjon og veiledning. Her avdekker man overgrep, negativ sosialkontroll og man kan gi avgjørende informasjon om vaksinering, språkutvikling, barnehagetilbud og fritidsaktiviteter.

Kommunene har mulighet til å gi barna en ekstra trygghet gjennom god oppfølging barndommen igjennom. FrP kommer til å følge opp punktene i plattformen, og vi vil legge vekt på å styrke barns sikkerhet i kommunevalgkampen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags