Fredag 19. juni opplevde vi en dom på 21 år

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix Foto:

Av
DEL

LeserbrevDa ble Eirik Jensen dømt til 21 år etter 6 år og 3 rettsrunder. Vi som har fulgt saken tett gjennom hele denne tiden, er overbevist om at dette er justismord. Det et ingen konkrete bevis. Kun antagelser og et aktorat som flettet inn uvesentligheter som indisier for å kunne fortelle den beste historien. Alt basert på en kriminell som har alt å vinne på en dom her. Alt i saken viser at polititjenestemann Jensen her er uskyldig i det som står i tiltalen. Å dømme noen til 21 år krever ubestridte bevis og ikke en dom som etterlater spørsmål om hva han egentlig er dømt for.

Desember 2013: Cappelen kom svært godt forberedt til første møte i Ila-samtalene, han hadde med notater over saker som han hadde bidratt til å oppklare, og han omtalte seg selv som Norges beste informant. Hvis planen var å "selge" Eirik Jensen, hadde han ikke ordlagt seg på denne måten.

Den ene av politimennene skiftet tema etter veldig kort tid ut i samtalen: "Vi er ute etter noe litt annet". "Hva da?" "Jeg tror du vet hva det er." "Vet du ikke?" "Neei." "Du er aldri blitt tatt før?" "Neei." "Hvorfor er du ikke tatt før?"

Cappelen hadde frem til dette tidspunktet ikke en gang tenkt tanken på å bruke Jensen som forhandlingskort, men nå fikk han ideen servert på sølvfat. Situasjonen som oppstod var ikke planlagt, men situasjonsbetinget.

Hadde ikke politimennene ordlagt seg slik de gjorde, hadde Cappelen neppe trukket Eirik Jensen inn i saken. Derfor er det svært relevant å stille spørsmålet om polititjenestemennene la ordene i munnen på Cappelen. Dette fremkommer ikke i dommen.

Lagmannsretten meiner at dei omtalte e-postane beviser at det sommaren/hausten 2011 skjedde betalingar av kontantbeløp frå Cappelen til Jensen, men slik at storleiken på beløpa er usikker." Dette er ikke bevis.

"Cappelen har forklart at han betalte Jensen, heilt frå 90-talet og ut tiltaleperioden, 500 kroner for kvar kilo hasj som blei innført. Som det går fram i dommen, meiner lagmannsretten at det er bevist at Cappelen i tiltaleperioden innførte til saman ca. 13,8 tonn hasj. Dette inneber at Jensen, basert på Cappelen si forklaring, skal ha mottatt til saman 6,9 millionar kroner.

Lagmannsretten meiner at det ikkje er ført bevis utover forklaringa til Cappelen som tilseier at Jensen har mottatt eit slikt beløp.
Lagmannsretten meiner likevel at det er mykje som tilseier at Cappelen har betalt til Jensen jamleg, og at storleiken på betalingane har vore knytt til mengda av hasj som blei innført. Det er like fullt ikkje ført bevis for at Jensen har mottatt kontantbetalingar.
Det blir ganske nøyaktig 100 kroner pr kilo hasj.

På bakgrunn av det som er omtalt ovanfor, meiner lagmannsretten at det ved vurderinga av dei elektroniske bevisa ikkje er tale om å dra bevismessige slutningar frå enkeltståande meldingar, noko Jensen har kritisert Spesialeininga for å gjera. Lagmannsretten meiner tvert imot at det sentrale er at materialet viser mønster i kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen."

Her kommer det x sider med sms-meldinger. Fellesnevneren er at lagmannsretten meiner, meiner og meiner.
Lagmannsretten tror og gjør sine egne tolkninger og mener mye. Men som lagmannsretten sier innledningsvis så drar de ikke bevismessige konklusjoner fra enkeltstående meldinger.

Cappelen har utallige ganger kommentert sms'er med at han husker ikke, eller at det er mas om penger.
Dommen nevner ikke med et ord at Eirik Jensen fikk kjøpe 9 brukte Harley Davidson motorsykler av en importør, noe Jensen skal ha tjent rundt 700.000 kroner på.

Lagmannsretten mener det er bevist at Jensens ukjente kilde til likviditet er Cappelen, men de unnlater å nevne bevisene. Her må det ha skjedd en glipp i det strenge beviskravet i straffesaker.

Saken vil bli en verkebyll i norsk rettshistorie hvis ikke sannheten kommer frem. Lavmålet ble nådd da SE pågrep ham midt under rettssaken med begrunnelse i at allmennheten vil bli støtt og med media som tilskuer og formidlere. Det allmennheten blir støtt av er goder og spesialbehandlingen tysteren Cappelen får fra påtalemakta. Hvor er rettssikkerheten til Jensen? Rettsikkerheten har vært fraværende helt siden pågripelsen i 2014. En massiv forhåndsdømming uten sidestykke.

Denne granskingen alle venter på er jeg svært skeptisk til når formålet med granskningen er hvordan Eirik fikk lov å holde på så lenge som han gjorde. Det betyr at de mener han er skyldig.

Det er opp mot 30 000 oppegående personer fra hele landet som mener noe annet. Har han fått lov til noe som helst så er det mest sannsynlig med ledelsen godkjennelse. Men vil noen innrømme det? Etter å ha benektet i retten. Neppe.

Saken startet katastrofal helt fra den offentlige og dramatiske pågripelse i parkeringshuset. Den etterfølgende etterforskningen har avslørt store huller. Vi snakker om bekreftelsefeller og tunnelsyn. Selektiv bevisførsel. Mobiler som ikke er tømt.

Det er justis og beredskapsdepartementet som kan gjøre noe her. Politikere. Opposisjonen må vekkes på stortinget.
Nå får vi gi Høyesterett en sjanse. Men vi vet at motstanden har vært stor fra Rettsstaten Norge i denne saken. Siste rest av tillit falt fredag 19/6 2020.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags