Unnskyld morfar, for at jeg ikke er politiker. Dersom jeg hadde vært politiker så kunne jeg bevilget mer penger til Forsvaret. Mange tror kanskje at vi ikke trenger et sterkt Forsvar. Du vet bedre morfar, du vet hvordan vanskjøtsel og lave forsvarsbudsjetter over flere år gjorde Norge til et lett bytte under andre verdenskrig. Du vet hvordan det var å stå med gammeldagse og utilstrekkelige våpen for å forsvare Norge, du vet hvordan det var å miste kamerater i kamp, i kamp for å forsvare Norge. Du kjente på maktesløsheten og forbitrelsen over utilstrekkelige forsvarsbudsjetter som medførte at dine kamerater måtte dø. De døde på grunn av politisk vanstyre av Forsvaret.

Unnskyld morfar, for at jeg har ikke vært flinkere som offiser. Hadde jeg vært en flinkere offiser så kanskje jeg hadde blitt valgt ut til å delta i forsvarssjefens fagmilitære råd. Hadde jeg vært en flinkere offiser så kunne jeg kanskje gitt forsvarssjefen andre – og kanskje bedre råd. Kanskje, morfar …

For, morfar, jeg vet at dyktige offiserer var med i forsvarssjefens fagmilitære råd, men det er ikke alltid det hjelper. Når det er for lite penger, eller pengene brukes feil, så hjelper det ikke alltid å være faglig dyktig. Det hjelper ikke å være best i verden, og fryktet av både venn og fiende. Og morfar, nå begynner jeg å bli ganske redd – redd for hva fremtiden bringer…

Da jeg begynte i militæret, morfar, så valgte jeg Marinen og MTB-våpenet. Dagens MTB-våpen er på mange måter et resultat av Englands flåte-ran i København året 1807. Etter flåteranet bygde lille Norge opp en skjærgårds-marine som utnyttet skjærgården på en slik måte at mange små- og billige enheter kunne kraft-samle for å nedkjempe eller skremme vekk en overlegen motstander.

Under og etter den kalde krigen har jeg vært ganske gode til krigføring i skjærgården, morfar, kanskje en av verdens beste. Dessverre har jeg ikke fortalt det til noen morfar. Jeg angrer på det nå! Jeg angrer på at jeg aldri har ønsket å stikke meg frem i media. Hadde jeg vært mer frempå og utadvendt kunne jeg fortalt flere hvor gode vi er til å utnytte skjærgården for å beskytte Norge. Jeg kunne fortalt hvor gode vi har vært til å samhandle med sjøheimevernet og kystjegerkommandoen. Jeg kunne fortalt om fantastiske menige, matroser og befal, som har en unik kompetanse i å utnytte skjærgården til vår fordel, en kompetanse som er unik i NATO. Men jeg redd alt dette snart er historie morfar. Og det irriterer meg, det irriterer meg kraftig! For morfar - jeg er en av verdens beste krigere i kystnære operasjoner, og uten meg og mine kamerater i sjøheimevernet og kystjegerkommandoen er Norges evne til selvforsvar veldig, veldig mye dårligere!

Forsvarssjefens fagmilitære råd anbefaler å utfase sjøheimevernet, kystjegerkommandoen og MTB-våpenet. I dag er det ca 45 prosent av Sjøforsvarets stridsevne! Dette vil i realiteten bety at Norge ikke kan forsvare sin egen kyst, morfar. I dag har Norge 17 kamp-fartøyer, det vil si at vi har 17 fartøyer med våpen samt, kystjegerkommandoen som kan benyttes til å angripe en fiende på sjøen. De øvrige fartøyene inkludert mineryddere og kystvakt, har kun mindre våpen til selvforsvar. Av de fartøyene som anbefales videreført så er det kun fregatter og ubåter som er utrustet med våpen som kan uskadeliggjøre en fiende. Jeg har veldig stor respekt for begge fartøystypene, morfar - og Norge trenger begge, men det er dessverre utilstrekkelig for å beskytte Norske-kysten og Norske interesser. I tillegg til at fregattene hovedsakelig er bygd for havgående operasjoner, så har også ubåtene enkelte iboende egenskaper som gjør at de ikke kan erstatte sjøheimevernet, kystjegerkommandoen og MTB-våpenet.

Nå heter det vel i forsvarsjefens fagmilitære råd (FMR) at det er jagerflyet F-35 som skal erstatte MTB Våpenet (les: Skjold-klassen). Unnskyld, morfar, for at slikt nonsens kan komme på trykk i en fagmilitær utredning. Jeg tror F-35 investeringen er veldig viktig, morfar, det er bare synd at man må bygge ned resten av Forsvaret for å kunne kjøpe flyene. Dersom F-35 skulle erstattet MTB-våpenet så måtte vi trolig kjøpt dobbelt så mange fly. Det har med tilstedeværelse og våpenlast å gjøre. Norge har seks MTBer igjen, med til sammen 48 sjømålsmissiler. Det betyr at alle de nye jagerflyene må benyttes for å gi samme kampkraft, forutsatt at flyene skal beholde sine «stealth» egenskaper. I tillegg kan en MTB oppholde seg i et område i mange dager uten avløsning, mens et jagerfly har begrenset flytid. Jeg har også liten tro på at jagerflyene vil ha anledning til å fokusere på krigføring på havet dersom Norge skulle bli involvert i krig. Jeg håper politikerne våre har fått alle opplysninger «på bordet», morfar, men jeg er ikke sikker, jeg er ikke sikker, morfar!

Mange tror at NATO alltid vil være der for å redde oss. Jeg håper de har rett, morfar, men jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker på at f. eks England vil risikere å miste sine nye hangarskip og nye jagere dersom det skulle oppstå en liten konflikt om Svalbard eller Finnmark! For de andre NATO landene har også bygd ned sine mariner. I 1990 hadde Norge, Danmark og Tyskland til sammen 96 MTBer. I år er det omtrent 15 stykker igjen, og FMR har anbefalt å utfase de seks norske MTBene. Nedbyggingen av antall fregatter og ubåter er også meget stor morfar. I 1990 hadde NATO landene i Nord-Europa til sammen 80 ubåter og 85 fregatter og jagere, i 2015 var disse tallene redusert til 27 ubåter og 46 fregatter og jagere. Jeg er ikke så sikker på om det er så mange som kan komme og hjelpe lille Norge lenger, morfar.

Dersom nedbyggingen av Marinen og Forsvaret fortsetter så må jeg be deg om å tilgi våre militære ledere og våre politikere – tilgi dem for jeg tror ikke de vet hva de gjør – for jeg tror ikke jeg kan, morfar, jeg tror ikke jeg kan.