Lokale naturinngrep må gi lokal kompensasjon

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet koster å stille naturen til disposisjon for kraftproduksjon. Prisen er den alternative bruken av naturen, være seg vern av naturmangfold, turisme eller annen form for næringsbruk. Derfor er det viktig at de som stiller naturen til disposisjon får sin andel av verdiskapningen. Dette ser vi at har blitt svekket over tid, da staten har økt sine skatteinntekter på bekostning av lokale myndigheter.  

Kraftfylka representerer 11 fylkeskommuner, som vil legge til rette for bruk av kraftproduksjon for regional næringsutvikling. En viktig del av dette er at kraftproduksjonen må komme lokalbefolkningen til gode.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se nærmere på beskatningen i vannkraftbransjen. Kraftfylka mener dette arbeidet må munne ut i mer kompensasjon til lokale myndigheter, uten av kraftprodusentenes investeringsevne blir svekket. Det må innebære en større vilje fra staten til å overføre skatteinntekter til lokalt og regionalt nivå.

Den beste måten å kompensere lokale myndigheter for naturinngrep er å justere opp naturressursskatten for første gang siden 1997. Denne skatten går til kommuner og fylkeskommuner, og er en fast sats som betales av kraftprodusenter. Den kan trekkes av som fradrag fra overskuddsskatten. Det er derfor ingen ekstra skattebelastning for kraftprodusentene. Mangelen på justering har redusert lokale myndigheters relative andel av verdiskapningen fra fornybar energi.

Samtidig som naturressursskatten har stått stille har staten økt grunnrentebeskatningen på vannkraft, noe som har redusert investeringsevnen til kraftbransjen. I følge Energimeldingen til Stortinget fra 2016 er opprusting og utvidelse av eksisterende kraftanlegg Norges fremste virkemiddel for å øke fornybar kraftproduksjon. Derfor har Kraftfylka og en rekke organisasjoner har i lang tid bedt om at grunnrentebeskatningen reduseres. Vi forventer at ekspertutvalget for vannkraftbeskatning kommer med gode løsninger på dette.

Det er i mange kommuner liten entusiasme for å være vertskap for ny kraftproduksjon, dette gjelder særlig vindkraft. Det kan forstås dersom innbyggerne lokalt ikke får sin andel av verdiskapningen. Vi mener derfor at kraftprodusentene må betale naturressursskatt også på vindkraft og småkraft, noe som ikke er tilfellet i dag.

På den måten får også kraftprodusentene også mer velvilje lokalt for kraftproduksjon. Siden skatten trekkes av fra selskapenes overskuddsskatt er det en fordeling fra stat til lokalt og regionalt nivå. Dette er en rimelig kompensasjon for naturbruk og legger til rette for at Norge kan øke sin andel fornybar kraftproduksjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags