Fjerner særfordelene til innvandrere

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Regjeringen legger nå fram et lovforslag om innstramminger i trygdeytelsene til flyktninger og asylsøkere. Det innebærer at denne gruppens særfordeler blir fjernet.

Dette er viktig av flere grunner. For det første er det prinsipielt uakseptabelt at en gruppe skal ha særrettigheter på bekostning av andre. For det andre fjerner det et uheldig signal som kan gjøre at Norge framstår som et mer attraktivt destinasjonsland for asylsøkere og migranter. For det tredje så vil det i større grad motivere folk til å leve av eget arbeid framfor offentlige overføringer.

Slik det har vært har personer med flyktningstatus fått fulle rettigheter til alderspensjon, ytelser som gjenlevende ektefelle, barnepensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad, hjelpemidler og grunn- og hjelpestønad. Dette selv om de ikke oppfyller lovens botidskrav.

Nå fjerner vi denne særbestemmelsen. Ordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge.

Samtidig hever vi botidskravet fra tre til fem år for alle grupper for å oppnå rett til trygdeytelser som alderspensjon og uføretrygd.

Det må kunne forventes at voksne personer som får opphold i Norge forsørger seg selv etter en rimelig omstillings- og opplæringsperiode.

Det å få rett på de sjenerøse norske velferdsgodene bør også henge høyt og det er rimelig å sette krav om at man har en viss tilknytning til landet – derfor vil vi heve grensen til fem år.

Gjennom disse innstrammingene vil vi også spare folketrygden for vesentlige beløp. Det første hele året vil besparelsene være på i underkant av 175 millioner kroner. I det lengre perspektiv ventes samlede innsparinger å ligge et sted mellom 3,0 og 5,1 milliarder kroner.

Dette handler om rettferdighet og velferdsstatens bærekraft.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken