Ferieavfallet ditt blir gjenvunnet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

De fleste av oss tenker ikke så mye på hvordan avfallet vårt håndteres når vi ferierer. Heldigvis sørger alle landets kommuner for at også ferieavfallet ditt blir gjenvunnet, uansett hvor du befinner deg.

DEL

MeningerAvfall fra feriegjester rundt omkring i landet håndteres ulikt, årsaken er lokalt tilpassede ordninger og krav i forurensningsloven. Kommunene har plikt til å hente husholdningsavfall, samtidig skal de sørge for avfallsinnsamling på offentlige utfartssteder. Næringsaktører må selv sørge for forsvarlig håndtering av eget avfall.

Unngå forsøpling
Norske miljømyndigheter har bestemt at avfall fra privateide fritidsboliger anses som «husholdningsavfall», og skal håndteres på linje med avfall fra fastboende. Ute i skjærgården må feriefolket kaste avfallet i oppsatte beholdere eller ta det med tilbake til land. Det er alles ansvar å unngå at avfallet havner i sjøen eller naturen.

Bor du på en campingplass eller gjestehavn gjelder andre regler, fordi avfallet da anses som «næringsavfall». Eiere av campingplasser og gjestehavner anses som næringsaktører, slik at de må sørge for at feriegjestene har tilgang på gode avfallsløsninger. Derfor kan tjenesten være forskjellig fra sted til sted, og variere om du ferierer i båten eller på hytta.

Lokale løsninger
Valg av løsning henger sammen med innbyggertetthet, kommunestørrelse, topografi, avstander og klimatiske forhold. Derfor vil mange feriegjester oppleve at det er ulike ordninger der de bor fast og der de ferierer.

Både kommuner og private næringsaktører kan velge hvilken innsamlingsmetode som de mener er best tilpasset lokalt. Noen steder har mer kildesortering, mens andre satser på ettersortering i moderne anlegg. Enkelte kommuner velger å ha én avfallsbeholder til hver avfallstype, mens andre igjen velger ulike farger på posene som legges i samme beholder. Hvor hyppig avfallet hentes, avhenger av hvilken innsamlingsløsning som gjelder lokalt.

Farlig avfall på hytta?
Det er viktig at verken farlig eller elektronisk avfall blandes med det ordinære avfallet. Farlig avfall skal leveres separat, på grunn av innholdet av miljøgifter. Har du slikt avfall, kan du levere dette til lokale innsamlingspunkter eller gjenvinningsstasjoner. Alle landets kommuner kan ta imot farlig og elektronisk avfall fra privatpersoner og mindre næringsaktører.

Er du i tvil om hvilke løsninger som gjelder der du er, kan du kontakte kommunen eller finne mer informasjon på nettsiden www.sortere.no.

Uansett om du ferierer hjemme, i båten eller på hytta, sørger kommunene for at avfallet ditt gjenvinnes. Og det meste av avfallet ditt blir til nye produkter, biogass, kompost eller varme og energi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags