Utfordringene starter nå

Av
DEL

MeningerSiden samhandlings- reformen i 2012 er det blitt over 1000 flere 70-åringer i Kristiansund, mens det i samme tidsrom er blitt 40 færre eldre over 80 år. De mange 70-åringer vil nå bli 80-åringer. I kommendefireårsperiode vil antallet 70-åringer øke med ytterligere 400, til 1400 personer.

Nå starter antallet 80-åringer å øke. I kommende 4-årsperiode vil antallet 80-åringer øke med 180 personer. Deretter vil økningen bli mellom 300-400 flere 80-åringer for hver 4-årsperiode. I 2040 vil byen ha over 1600 flere 80-åringer enn i dag – mer enn en fordobling av dagens 1.050 til 2.700. Blant 70-åringene mottar 7 prosent kommunale eldretjenester. Blant 80-åringene mottar 45 prosent kommunale eldretjenester. Hele 40 prosent av eldreveksten i Møre og Romsdal fram til 2040, vil komme i de tre byene. Som leder av Pensjonistforbundets helseutvalg, er det særdeles interessant å følge eldreomsorgens utvikling i våre tre største byer.

Kristiansund og Molde har nokså lik utvikling. Selv 8 år med redusert antall eldre over 80 år, maktet de ikke å imøtekomme behovet for helsetjenester til sine eldre – de har måttet på bygda for å hente hjelp. -Mangel på sykehjemsplasser. -Mangel på tilrettelagte boliger. -Mange overliggere på sykehus. -Leie av plasser hos nabokommuner. -Presset på pårørende og hjemmetjenestene er ikke kjent. -Mangler brukerorienterte eldreplaner.

Det synes som om byene mangler kompetanse for å beregne eldres behov for helsetjenester. Uheldig sammenlikning med andre byer som er like dårlig eller dårligere enn en selv. Byene synes alt for treige med å planlegge og få etablert eldretjenester i samsvar med behovet. Er det rådmannen og hans stab som svikter, eller er det kommunens politikere som svikter? Hvordan vil Kristiansund komme til å takle kommende store eldrevekst? At syke, skrøpelige og demente eldre skal bo hjemme lengst mulig, vil vise seg å bli en langt mer krevende og kostbar løsning enn det framstilles som. Vent og se.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags