Administrativt press?

Kristiansund sentrum.

Kristiansund sentrum. Foto:

Av
DEL

LeserbrevIntervjurunden TK har hatt med gruppeledere i bystyret tyder på at de folkevalgte kan ha blitt utsatt for unødig press når det gjelder valget av metode for beregning av de skattbare eiendomsverdiene i Kristiansund. Dette er en vanskelig og omstridt sak, og det er mye som tyder på at de folkevalgte hadde trengt mer tid for å vurdere de to aktuelle beregningsmåtene.

Intervjuet med gruppeledere vitner om stor usikkerhet, og det er allerede reist krav om ny taksering. Det er dessverre utelukket. En omtaksering som dette kan bare skje hvert tiende år.

Når kommunene velger å innføre eiendomsskatt, slik Kristiansund kommune gjorde i 1913, må de følge Eiendomsskattelovens bestemmelser. Ved taksering av eiendommer åpner loven for to metoder; enten lokal taksering utført av en folkevalgt nemnd støttet av faglige eksperter, eller bruke likningsvesenets verdiansettelse for den enkelte eiendom.

Inntil i fjor brukte Kristiansund kommune den valgte nemnda til all taksering, men i bystyrets møte 27. desember 2018 vedtok bystyret enstemmig at skattetaksten på boliger skulle baseres på likningskontorets verdiansettelse. Som leder av takstnemnda og aktiv lokalpolitiker advarte jeg mot dette. Jeg var og er overbevist om at en individuell vurdering av den enkelte eiendom, før nemnda fatter sitt vedtak, ville gi den riktigst mulig takst og føre til det mest rettferdige resultat.

Jeg kjenner ikke den konkrete virkningen av takseringen av boligene og vet ikke hvor mange som anket statens fastsettelse av verdien på boligeiendommene. Men reaksjoner jeg har fått tyder på at svært mange er forundret over den ekstremt høye økningen de har fått i eiendomsskatt.

Når et gjelder nemndas behandling av næringseiendommene og fritidseiendommer, naust og garasjer kom det inn 27 klager, de aller fleste fra en enkelteier av flere eiendommer. Dette er et beskjedent antall klager – omtrent som ved tidligere omtakseringer.

Intervjuet med gruppeledere viser at de har ingen bemerkninger til de takstene nemnda har utført, men er åpenbart usikker på virkningen av den nye takseringsmåten, og noen uttalelser tyder på at de ønsker en ny behandling av hele saken.

Men en av gruppelederne, Thorbjørn Sagen fra minipartiet Høyre, er svært så fornøyd med resultatet og benytter anledningen til å underkjenne det arbeidet nemnda har utført. Han er like upresis som ellers når han angir en besparelse på 5-6-7 millioner på å unngå å sette noen «til å synse om boligverdiene». Det siste er en grov insinuasjon mot personer som er villig til å påta seg dette mistrøstige og arbeidsomme oppdraget. Men jeg tåler det når det kommer fra en person som ikke lenger har injurierende kraft.

Kommuneadministrasjonen hadde på forhånd antydet at omtakseringen på tradisjonelt vis kunne komme til å koste om lag 5 millioner. Kostnadene med å leie inn et Oslo-firma til å gjøre jobben har ikke vært omtalt. Nå er regningen fra dette spesialfirmaet antakelig kommet, og gjør det mulig å foreta en sammenlikning der årets kostnader settes opp mot prisjusterte tidligere kostnader. Da vil man finne ut at besparingen på 5-6-7 millioner kroner bare er noe Høyres gruppeleder har funnet på for å oppnå den takseringsmåten han liker.

Når kommuneadministrasjonen nå skal evaluere denne takseringen bør de også se nærmere på om Oslo-firmaets praksis med å suse rundt i kommunen med et fotoapparat for å skaffe seg et bilde av hver eiendom, oppfyller lovens ufravikelige krav om at alle eiendommer skal besiktiges og ikke bare fotograferes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags