Fra 15. august blir det tillatt med kommersielt salg og privat hold av 19 ulike reptilarter, inkludert slanger, skilpadder og øgler. 

Selv om NOAH ønsker å videreføre forbudet mot hold av reptiler, er vi tydelige på at vi ønsker å endre praksisen slik den har vært til nå, hvor dyrene fikk straffen for at de ble holdt ulovlig – ikke den som var ansvarlig for lovbrudd mot dyret. I vårt høringssvar til forslaget om legalisering foreslo vi å heller ta i bruk løsninger som hindrer at dyr blir avlivet eller lider av manglende veterinærbehandling, for eksempel dispensasjon for å holde omplasserte dyr. Vi forslo bl.a. også høyere bøter for smugling, kombinert med at pengene brukes til å ivareta dyrene som er offer for smugling. Dessverre valgte Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet heller kommersielt salg. 

Dyr er ikke til for mennesker – vi har ingen rett til å holde dyr i fangenskap fordi det er av interesse for oss, når dette ikke er til det beste for dyrene. Dette gjelder reptiler og amfibier så vel som mange andre dyr. Hovedsaken må være at også dyret har glede av å være sammen med mennesker. En slange vil måtte gi avkall på sin naturlige adferd og miljø, men ikke få særlige fordeler av å være i et menneskeskapt miljø.

Det at tilfredsstillende velferd for mange av disse dyrene nærmest er umulig å oppnå i private hjem, er bare et av flere aspekter ved legaliseringen NOAH er bekymret over. Erfaringer fra Sverige forteller om nye store grupper av dyr som blir hjemløse og ender opp hos omplasseringsorganisasjoner fordi eierne blir lei av dem eller fordi de har mer kompliserte behov enn de så for seg. Det er allerede titusenvis av hjemløse dyr i Norge, og tusenvis av dyr dumpes hvert år. NOAH frykter at tallet nå blir høyere. Et annet stort dyrevernsproblem som følger med legaliseringen er at slanger lever av å sluke hele dyr. Dette vil føre til en hel ny industri med produksjon av fôr-dyr som mus, rotter og hamstere – dyr som avles opp kun for å bli drept og frosset ned som slangemat. Det er tvilsomt at disse dyrene vil få gode og meningsfylte liv, og kontroll med både avl og drap av disse dyrene blir vanskelig. 

NOAH er svært skuffet over at dyrevelferd nok en gang blir nedprioritert av myndighetene, og at vårt forslag om videre forbud mot kommersiell utnytting av reptiler – men med løsninger som ville hindret at dyr blir avlivet eller lider av manglende veterinærbehandling – ikke ble valgt. Vi oppfordrer nå folk til å ta avstand fra kommersielt oppdrett og salg av reptiler. Hvis du ønsker og har mulighet til å gi et dyr et godt hjem, uansett om det er en hund, undulat, skilpadde eller øgle – velg heller omplassering og hjelp noen som trenger det!