Egenandel for pålagte urinprøver i LAR-midt, Kristiansund!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSist uke fikk Lar-brukerne i Kristiansund, beskjed om at LAR(Legemiddelassistert rehabilitering) i byen ikke lenger skal avgi urinprøver(UP), ved den lokale urinkontrollavdelingen i Vågebakken. Den skal stenges 1.mars d.a. – fordi kommunen skal spare penger – og ved det blir pålagt UP lagt til fastlegen. Og bare for å understreke det; det er ikke LAR i dette tilfelle som har lagt opp til dette – det er byens politikere med rådmannen i spissen, som står bak dette. Lar-brukerne her opp er i harnisk, fordi det må betales en egenandel på kr. 300,- for påkrevd UP, og av disse kronene går  kun 100,- kr på egenandelskortet.

Ingen, hverken LAR- brukere lokalt, LAR i Kristiansund og Molde- hvor hovedkontoret for LAR i fylket ligger – eller byens fastleger er blitt forespurt om saken.

Det er bare blitt tredd nedover ørene på oss alle!

Vi trodde LAR var- og fortsatt er et statlig rehabiliteringsprogram, hvor LAR – medisin og pålagte urinprøver bli dekt av en fast årlig post fra Stortinget.

Vi har vært i kontakt med Lar-foreninger og LAR-brukere over hele landet, og vi blir oppfordret til å kontakte Fylkesmannen,(er gjort!) Stortinget og pasientombudet, blant flere andre. Vi var nylig i kontakt med rådgiver/jurist Rolf Toven hos Fylkesmannens juridiske avdeling. V ble der oppfordret til å sende all korrespondanse i saken – som det for øvrig finnes pent lite av.

Enhetsleder for psykisk helse og rus i Kristiansund kommune, Elisabeth Iversen, bagatelliserer saken – og er ute på tynn is – i forbindelse med kommunens rettferdiggjørelse når det gjelder innsparinger, ved å skrive i sitt «informasjonsbrev» at Molde behandlingssenter (LAR) og alle fastleger i Kristiansund er på forhånd informert om dette.

Vi ber om at det utarbeides en konsekvensutredning, der alle involverte parter får anledning til å uttale seg før tiltakene iverksettes.

Byens fastleger kommer i en kinkig situasjon ved at de neppe har kapasitet til å gjennomføre urinprøvekontroller. Og samtidig blir konsekvensene av dette at legene havner i en dobbeltrolle ved at de både får ansvar for og kontroll over urinprøvetaking. De blir altså både overvåker og behandler for LAR-pasienten.

Videre skriver enhetsleder, Elisabeth Iversen, for rus og psykisk helse at det i fra 1. mars, skal innføres turnus i rustjenesten. Dette på tross av at rustjenesten er pålagt å spare 600.000,-kr. pr år. Er det tenkt ut hvor mye det koster enheten å iverksette dette «sparingsforslaget»? Umiddelbart så virker dette som en rein teknisk og økonomisk rokade.  

Som nevnt så virker dette tiltaket/forslaget også lite gjennomtenkt.

Enhetsleder, Elisabeth Iversen, etterlyser i sitt brev forslag og tilbakemeldinger om hva brukerne selv ønsker. Iversen har i ovennevnte brev selv foreslått på vegne av brukerne å skape nye kontaktpunkt og møtesteder. Det kan virke som enhetslederens ønske om turnus ikke er forankret i brukernes egne i interesser og behov. Vi som brukere har heller ikke fått være med i forberedelsene i forbindelse med forarbeidet til den nye turnusordningen.

Det kan virke som om rådmann, Arne Ingebrigtsen, har sendt sitt innsparingsforslag, ned til sin kommunalsjef, Siv Iren Stormo Andersson, som i sin tur har videresendt forslaget ned til enhetsleder for rus og psykisk helse, Elisabeth Iversen, som igjen har unnlatt å gjennomføre konsekvensutredning, og har ikke latt de berørte parter komme til orde før beslutningene ble tatt.

Faren for oss som brukere blir at skjerming og personvern fort kan bli svekket, samt at fastlegene mister fleksibilitet ved at de blir pålagt en arbeidsbyrde som ikke var tiltenkt. Det er alfa og omega for LAR-brukere å ha et trygt og godt forhold til våre fastleger. Situasjonen nå er at det er en overhengende fare for at vi som gruppe kan risikere å bli enda mer stigmatisert, eksponert og problematisert.

Vi er i et livslangt rehabiliteringstiltak, og vi trenger alle gode krefter på vår side.

Siden Kristiansund kommune overtok ansvaret for psykisk helse og rus, av LAR-brukere i 2013, har mye gått i riktig retning, Mange har fått gjennomført gjeldssanering, har fått hjelp til å finansiere egen bolig. Flere har kommet seg i ordnede forhold, mange har oppnådd rusfrihet og fast jobb. Dette kan vel kanskje være en bekreftelse på at det arbeidet rustjenesten i Kristiansund startet med i 2013, har båret  frukter, og det vil være veldig uheldig om den opparbeidede tilliten mange brukere føler i forhold til enkeltarbeidere i rustjenesten skal forsvinne.

Dette handler om mer enn kontroll; for enkelte er Vågebakken i sin ytterste konsekvens – en livredder og en arena som kan utgjøre forskjellen mellom tilbakefall til rus og/eller videre mestring.

Utspillet og de kommunale pålegg fra enhetslederen i Psykisk  helse og rus , Elisabeth Iversen,   bør revurderes og sendes ut til alle berørte parter til høring og  konsekvensutredning, Fylkesmannens jurist til å vurdere hvorvidt det er et lovlig grunnlag for dette forslaget og pålegget. Byens fastleger om kapasitet, og konsekvenser -Lar-brukerne om konsekvensene og rustjenesten i Kristiansund det samme!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags