En ny vår for Nordmøre med Campus Kristiansund

Av
DEL

LeserbrevI 2022 skal Campus Kristiansund stå ferdig, det skal Arbeiderpartiet bidra til. Det vil være et før og etter for Nordmøre. For næringslivet, som vil få tilgang på innovasjon og nyutdannede, for Kristiansund som vil få et løft i sentrum og for Nordmøre som endelig får tilgang på høyere utdanning.

For oss som er unge i dag er ofte valg av utdanningsinstitusjon avgjørende for hvor vi velger å bo. Mangel på utdanningsmuligheter på Nordmøre har gjort at mange unge nordmøringer har søkt seg bort, og ikke har kommet tilbake. Det har også hindret næringsutvikling. Det er derfor ikke tilfeldigheter som har gjort at Sunnmøre har hatt stor befolkningsvekst og sterkt vekst i næringslivet mens vi har blitt hengende litt etter.

Etableringen av Campus Kristiansund er en av de viktigste sakene for Arbeiderpartiet på Nordmøre de neste fire årene. Det blir avgjørende for at vi nå skal snu utviklinga – fra at unge flytter fra Nordmøre, til at unge flytter til Nordmøre. Gjennom å skape et sterkere tilbud med høyere utdanning på Nordmøre vil flere bli igjen for å utdanne seg og senere få muligheter til å skape sin egen jobb og bygge sitt eget liv. Det er bra for den enkelte som får muligheten til å bli igjen i verdens vakreste region, og for Nordmøre som får tilgang på kvalifiserte ansatte og nye innbyggere.

Slik Nord-Norge opplevde sterk vekst rundt etablering av de nåværende institusjonene i Bodø og Tromsø vil Nye Campus Kristiansund være en byggestein i den videre samfunnsutviklingen av Nordmøre som region.

Når campus står ferdig blir den viktig for den videre byutviklingen i byen oss på Nordmøre. Ved å flytte campus ned til sentrum vil man koble aktivitetene til det øvrige næringslivet og utdanningsinstitusjonen tettere. For Devoldholmen og nedre del av Kristiansund sentrum vil det være en stor oppgradering. Fra i dag å være et område dominert av bussparkeringer til å bli en vital del av Kristiansunds nye bybilde.

Campus Kristiansund er et ektefødt barn av det beste med Nordmøre. Det er et resultatet av et sterkt samarbeid som kommer når offentlige aktører og det private næringslivet sammen presser på for å skape utvikling. Et godt eksempel på hva som skjer når hele Møre og Romsdal drar i samme retning. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at alle ungdommer får muligheten til å bli det de vil, bo der de vil og får muligheten til å ta en jobb for å sikre sin framtid.

Den framtiden kan vi sammen skape på Nordmøre. Campus Kristiansund vil styrke fellesskapet oss imellom og gi muligheter til en hel landsdel. Når Campus skrider fram i 2022 er det ikke ferdig utviklet, da begynner den virkelige jobben, med å skape et senter for framtiden. Der håper jeg vi politikere, kommune og privat næringsliv kan fortsette det gode samarbeidet. Vi må fylle Campus med studenter, forsking og innovasjon og private bedrifter. Studentene må få gode og attraktive linjetilbud, de skal bo, jobbe og forflytte seg.(?) Derfor er det flere store oppgaver foran oss, som vil være til det beste for Kristiansund, for Nordmøre og for hele Møre og Romsdal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags