Vi er ikke til underholdning, Nils Kvernmo

Slik jeg ser det så knebles resten av styrtet i frykt for å stille dumme spørsmål. Dette er noe alle kan forstå, skriver Anja Cecilie Solvik.

Slik jeg ser det så knebles resten av styrtet i frykt for å stille dumme spørsmål. Dette er noe alle kan forstå, skriver Anja Cecilie Solvik.

Av
DEL

LeserbrevVi har møttes før, du og jeg i forbindelse med møtet i helseforetaket 15 mai i Ålesund. Og vi møttes nå, under to hevede årer i kryss, ansikt til ansikt utenfor sykehuset vårt her i Kristiansund. Takk for sist sa du. Det var raust av deg tenkte jeg, siden vårt forrige møtet var preget av at jeg kuppet det. Et møte hvor det eneste jeg hørte dere hadde fokus på var økonomi. At dere trenger penger. Hvor skal dere kutte? Hvordan skal dere nedbemanne? Dere er som sultne kråkeunger i et trangt rede som skriker etter mer.

Så berømmet du oss i Bunadsgeriljaen for engasjementet. Og så sa du videre at det er nettopp dette som gjør at det er spennende å jobbe i helseforetaket. Synes du dette er gøy, Nils? Din jobb består i å skaffe likeverdige tjenester for en hel region. Din jobb er å sørge for at ikke bare DU trives på jobben, men også andre ansatte. Synes du ikke de også fortjener å ha det spennende og gøy på jobben? Slik det er nå føler de ansatte seg enten mistenkeliggjort eller motarbeidet. Og flere er redde for å miste jobben sin, litt i overkant spennende, om du gidder å spørre dem.

Din jobb er å sørge for at de som har behov for helsetjenestene, føler seg trygge på at de får hjelp når de trenger det som aller mest. Dette har du dessverre mislyktes med. Din jobb er å opptre på en tillitvekkende måte overfor ansatte ved sykehusene og pasienter. Også dette har du mislyktes med.

Din tillit var tynnslitt etter møtet i Ålesund grunnet velkjent utmattelsestaktikk. Etter ditt møte med de tillitsvalgte og leger ved sykehuset tirsdag denne uken, er den helt borte. Du har fremdeles tillit til Erdal. Etter all informasjon du har mottatt og etter at Erdal selv gikk ut 12 april å innrømmet feil bruk av tall, finner vi dette ubegripelig. Tall som forplantet seg hele veien til Høie. To dager før Erdal innrømmer sine feil, bekrefter Helseministeren hans tall i Stortinget. Noe man skulle tro ville få konsekvenser. I sin uttalelse 12 april peker Erdal på et annet problem, mangel på søkere til faste overlegestillinger. Da er det rart at Erdal lar være å tilby en lokal kandidat som straks er ferdig spesialist i fødselshjelp fast stilling som konstituert overlege. Hvis det var legemangel mener jeg. Hersketeknikk?

Bunadsgeriljaen er ikke til for din fornøyelse, Nils. Vi vokter over din jobb og gir oss ikke før føden beholdes i Kristiansund. Å insinuere at vi aksjonerer til glede for deg ser jeg på som enda en hersketeknikk. Og vi registrerer at dette er en utbredt aktivitet i helseforetaket. Jevnfør Theodorsens uttalelse overfor Bjarne Storseths kritiske spørsmål under helseforetaksmøte 27 mars mot Erdals bruk av statistikk. Sitat:» Nå Storseth, er det bare du som argumenterer imot « Og stanset dermed Storseths forsøk på å nyansere tallene statistikken tilsynelatende viste. Og vedtaket om å slå sammen fødeavdelingen ble fattet. Dette er også hersketeknikk. Og ifølge Berit Ås sin oversikt over de fem mest brukte hersketeknikkene er også en av dem å tilbakeholde informasjon.

Slik jeg ser det så knebles resten av styrtet i frykt for å stille dumme spørsmål. Dette er noe alle kan forstå.

Selv har jeg brukt mye tid på å lese dokumentasjonen, og måtte få hjelp med svar på spørsmål underveis. Og jeg måtte sette meg inn i hvordan lese statistikk. Vi ønsker å bidra til at styret lettere kan gjøre den jobben de er satt til å gjøre, nemlig å stille kritiske spørsmål for å sikre nødvendig informasjon før et vedtak. Vi vil være til hjelp med å overrekke spørsmål de kan stille deg og klinikksjefen. Da vil det være din og Erdals plikt å belyse tallene riktig.

Etter ditt møtet med legene ved sykehuset vårt tirsdag, er det grunn til å anta at helseforetaket har tenkt å fortsette med utmattelsestaktikken også etter 12 juni. Derfor strammer Bunadsgeriljaen grepet og oppfordrer deg til å finne mening og glede i å sørge for gode helsetjenester for folk ved å opprettholde de tjenester som gir størst trygghetsfølelse. Jeg tror det vil gi deg en større mestringsfølelse på jobben, framfor å la deg underholde av oss. Spenning kan du søke andre steder. Bunadsgeriljaen oppsto nettopp på grunn av at du og helseforetaket i utgangspunktet gjorde en dårlig jobb med å tvinge igjennom en sammenslåing uten å ha et eneste kompenserende tiltak på plass.

Dere har dessverre mislyktes totalt med å skape tillit hos brukerne i denne prosessen. Ved liknende oppførsel i andre bedrifter ville dette vært grunn nok til å vurdere egne stillinger.

Med vennlig hilsen,

Anja Cecilie Solvik, Bunadsgeriljaen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags