Bunadsgerilja og samfunnsplikt

Av
DEL

LeserbrevJeg heier på Bunadsgeriljaen; viljesterke damer (og noen menn) som har fokus på at nærhet til gode helsetjenester skaper trygghet. Hvor i budsjettene kan en finne effekten av opplevd trygghet og omsorg?

Som psykolog er det faktorer knyttet til psykisk helse og levekår som jeg kjenner best, derfor vil jeg trekke fram følgende sitat fra en artikkel publisert på nrk.no feb. 2018:

«Ut ifra befolkningsstudier som har blitt gjort her i Norge de siste 15 årene, er det en klar tendens til at flere nybakte mødre får psykiske plager, sier Malin Eberhard-Gran, professor og spesialist i samfunnsmedisin ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Mødre skrives tidligere ut fra sykehuset, uten at det er bygd opp et mottaksapparat ute i kommunene. Hvis en mor ikke klarer å knytte seg til barnet på en normal måte, noe som kan være en bieffekt, og det vedvarer over lang tid, kan det få alvorlige konsekvenser for barnets utvikling.»

Selvfølgelig er betingelsene til den nye familien i en så sårbar fase av livet viktig! Det er ingen tvil om at barselomsorg og emosjonelle behov må vektlegges. Vi trenger god kvalitet på helse- og omsorgstjenestene både i sykehus og i kommunen. Det handler om å ta vare på hverandre. Det er et verdivalg.

God kvalitet kan være teknisk utstyr, korte ventelister, men ikke noe av dette er noe poeng å ha om en ikke har gode driftsrammer og dyktige fagfolk til å håndtere alle prosessene i helsetjenesten. Fagfolk trenger økonomiske systemer og ledelse som legger til rette og skaper gode rammer for utøvelsen av sitt fag. Ikke en uforutsigbar drift som motarbeider kvaliteten til tjenestene.

Kjære ledere i offentlig sektor, dere har en krevende jobb, men det kan ikke være slik at budsjettene i offentlig sektor skal være et mål i seg selv, budsjettene bør ses på som et middel for å skape god drift. Vi må ikke bli overtilpasset enhver situasjon.

Så er det en gang slik at sykehus og fødeavdelinger etableres for å ta vare på dem som bor der. Sykehus forsvinner om folk og arbeidsplasser forsvinner. Et sykehus kan ikke bære et samfunns behov for arbeidsplasser.

Til økonomisk ressurssterke menn og kvinner på Nordmøre; ta på bunaden og bidra tilbake til lokalsamfunnet! Se hva de får til i kommuner som har god næringsdrift lokalt. Mange spennende mulighetsprosjekter står på terskelen i Kristiansund kommune. Selvfølgelig koster det med sentrumsutvikling, operahus, campus/høyskole, lekeplasser, klatrehall og andre fritidsarenaer. Hvorfor ikke bidra med støtte til disse prosjektene? Vær raus. Ikke stå å se på. Tenk ikke kun på din egen vinning, her og nå. Sett ditt preg på samfunnet. Kommunen og staten det er oss det, ikke de andre.

Velg å etabler arbeidsplasser lokalt. Velg å gi ungdommer sjansen i ditt firma slik at de kan få muligheten til å skape sitt liv uavhengig av hvilke familieforhold de kommer fra. Skap stabile arbeidsplasser. Arbeid gir stolthet og trygghet, mulighet for store endringer i folks liv. Arbeid hindrer utenforskap, det reduserer risikoen for sosial nød. Arbeid skaper mening og samhold.

Velg en samfunnsansvarlig drift med omtanke og empati, inn i den økonomiske tenkningen. Dette vil kunne skape balanse og bærekraft, i generasjoner framover. Dette er langsiktig tenkning rundt forretningsdrift som vil kunne gi uante positive ringvirkninger for et helt samfunn. Dette vil kjennes meningsfullt og gi store uforutsigbare kick!

En kan godt være individualist og sosialist samtidig. Være fri til å leve sitt liv, men med en plikt til å bidra for gode rammer i et samfunn som legger til rette for selvrealisering og utvikling. Et samfunn som løfter hverandre fram. Et slikt samfunn vil ha store muligheter til å bli sterkt og overleve over tid. Nordmøre kan være en sterk region i seg selv. Jeg tror ikke løsningen trenger å være «noen andre» eller atter en ny ytre fiende.

Det handler om hvordan du vil ha det. Hvordan kan vi ta vare på «oss», din familie, og da mener jeg ikke bare kjernefamilien, alle kjernefamilier utvikler seg ved at det kommer det noen nye til. Det er slik utvikling og nytt liv skapes. 

Nytt liv som kan få muligheten til en god start på en fødeavdeling med sine kjære rundt seg.

Hilsen innflyttet romsdaling som bor og arbeider i den flotte byen ved havet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags