Momskutt gir verdier for det frivillige Norge

«Viking Sky» fikk problemer på Hustadvika i mars. Da fikk vi se hva frivilligheten betyr for beredskapen i Norge.

«Viking Sky» fikk problemer på Hustadvika i mars. Da fikk vi se hva frivilligheten betyr for beredskapen i Norge. Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Beredskap langs kysten og i fjellet er avhengig av samarbeid med frivillige organisasjoner som Røde Kors, idrettslag og frivillige lag. I Møre og Romsdal fikk vi tydelig erfare det i mars i år da cruiseskipet «Viking Sky» i uvær og høye bølger fikk motorstans utpå Hustadvika og 1300 mennesker måtte evakueres fra skipet. Mer enn 300 frivillige gjorde en avgjørende innsats ved mottak på land og bidro til at alle som trengte hjelp og omsorg fikk en trygg ivaretagelse. Denne innsatsen husker vi godt og er vel dokumentert. Samtidig foregår det i det stille en betydelig innsats fra frivillige som bistår enkeltmennesker og grupper av mennesker ved å gi ei hånd i praktisk arbeid og aktivisering.

I 2018 mottok mer enn 24.000 organisasjoner millioner i momskutt. Ordningen er på kort tid blitt den største tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger i hele Norge. Det er en ubyråkratisk ordning som løfter de frivillige kreftene i hele Norge.

Ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner utgjør i 1685 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020. Stadig flere organisasjoner nyter godt av ordningen, og i 2020 forsterkes den ytterligere med 77,4 millioner. Venstre og Regjeringen kommer til å løfte ordningen ytterligere,

Frivillighet er bærende bidrag i små og store lokalsamfunn i hele Norge. Folk bidrar med en enorm innsats til sine lokalsamfunn. Det er bl.a. idrettslag, revylag, fotoklubber, kor, 4H, grendelaget, speideren eller skolekorps. Halvparten Norges befolkning engasjerer seg i frivillig arbeid. Frivillighet gir Norge kreativitet og skaperkraft.

Derfor har Venstre systematisk styrket ordningen med momskutt for frivillige organisasjoner. Ordningen er enkel og lett å forholde seg til. De frivillige er svært fornøyd med ordningen, og Venstre og regjeringen lover å styrke og fortsette satsingen. Frivillige organisasjoner skal ha gode rammevilkår, handlingsrom og tillit. Derfor er også ordningen styrket hvert eneste år siden 2010, og i 2021 vil den være mer enn tredoblet til 1800 millioner i 2021.

Det er bidrag fra fellesskapet til å styrke den frivillige innsatsen i hele Norge

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags